Praktyki zawodowe

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Mirosława Łuksza

Uczniowie Technikum w zawodzie: 

Technik Ekonomista  - odbywają praktyki w różnych jednostkach organizacyjnych: produkcyjnych, usługowych, handlowych, instytucjach samorządowych, bankach, w innych formach organizacyjno-prawnych. 

Technik Handlowiec – uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hurtowniach, sklepach detalicznych: salony handlowe, butiki, perfumerie, sklepy sieciowe, itp., działy zaopatrzenia i sprzedaży oraz marketingu w przedsiębiorstwach handlowych.

Technik Usług Fryzjerskich – odbywają praktyki w zakładach (salonach) fryzjerskich.

Branżowa  Szkoła I stopnia zawód:

Fryzjer – uczeń po podpisaniu umowy z pracodawcą otrzymuje status pracownika młodocianego – zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach (salonach) fryzjerskich.

Uczeń może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, który dokona weryfikacji profilu działalności danego podmiotu gospodarczego.
Uczniów obowiązuje w trakcie praktyki przestrzeganie Regulaminu Praktyk i prowadzenie Dzienniczka Praktyk.

Z Regulaminem i Programem praktyk uczniowie zapoznają się przed pójściem na praktykę.


Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym: 2018/2019

Technikum:

- klasy drugie i trzecie
   technik ekonomista - 06.05. - 24.05.2019 r. / trzy tygodnie /
   technik usług fryzjerskich - 06.05. - 17.05.2019 r. /dwa tygodnie/

Branżowa Szkoła I stopnia:

- klasa pierwsza: poniedziałek, czwartek w tygodniu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- klasa trzecia: środa, czwartek, piątek w tygodniu

 

 


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.