Biblioteka Szkolna ZSE i Szkolne Centrum Informacji
 
Biblioteka czynna jest w dniach pracy szkoły od godz. 8.30 - 14.30
Lokalizacja: Biblioteka szkolna mieści się na parterze. Zajmuje dwa pomieszczenia - wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni znajduje się również szkolne centrum multimedialne. Są tam cztery stanowiska multimedialne z których uczniowie mogą korzystać.

Zbiory: Na księgozbiór biblioteki szkolnej składa się ok. 20 tys. woluminów, oraz dokumenty zarówno w postaci kaset video i magnetofonowych jak i płyt CD i DVD.

Katalogi:
- alfabetyczny i rzeczowy
- kartoteki zagadnieniowe
W wypożyczalni uczniowie mogą otrzymać lektury i beletrystykę natomiast w czytelni mogą bezpośrednio skorzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się encyklopedie, słowniki, literatura dotycząca profilu szkoły, literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin wiedzy, literatura pedagogiczna i psychologiczna oraz różnego rodzaju albumy. W czytelni na uwagę zasługuje Biblioteka Białych Kruków osobny regał z książkami rzadkimi i unikatowymi, wydanymi do 1945 roku. Najstarszy "biały kruk" w naszej bibliotece pochodzi z roku 1901.

Obok głównej funkcji gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów biblioteka szkolna prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. Corocznie też organizuje kiermasz książki starej i nowej oraz współuczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej przygotowujące uczniów do samokształcenia.

W "Kąciku Maturzysty" gromadzone są przydatne materiały dla zdających maturę:

 

W bibliotece dostępne są również dokumenty regulujące pracę szkoły:

  • Statut Szkoły
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Samorządu Szkolnego
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Kodeks Ucznia ZSE
  • Wewnątrzszkolny system oceniania
  • Karta Nauczyciela
  • Regulamin Biblioteki ZSE i inne.
  • Instrukcja dla zdającego egzamin maturalny

Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.