Koło Młodego Ekonomisty

Nauczyciel prowadzący - mgr Łucja Modzelewska


Zapraszam na zajęcia Koła w piątki o godz. 15.00 do sali 208.

Koło Młodego Ekonomisty działa w szkole od 1998 roku. Koło skupia uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę ekonomiczną, przygotować się do konkursów i olimpiad, podyskutować na nurtujące ich tematy gospodarcze.

Koło Młodego Ekonomisty stawia sobie do realizacji następujące cele:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką ekonomiczno - społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,
 • upowszechnianie nowoczesną wiedzę ekonomiczną i podnoszenie jej poziomu wśród młodzieży,
 • propagowanie kultury ekonomiczną i stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania,
 • wyławianie najbardziej utalentowanej młodzieży i pobudzanie rywalizacji wśród młodzieży,
 • wyszukiwanie konkursów i olimpiad ekonomicznych i zachęcanie młodzieży do udziału w nich
 • lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
 • zachęcanie młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych.
 • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji
   •                           

   Z roku na rok liczba chętnych do udziału w zajęciach Koła zwiększa się. Wynika to z zainteresowania młodzieży problemami gospodarczymi kraju oraz udziałem w konkursach i olimpiadach , które przynoszą im możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród , zwolnienia z części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub uzyskania upragnionego indeksu na wybraną uczelnię. Uczniowie swój udział w olimpiadach i konkursach postrzegają jako szczególne osiągniecie dające im możliwość podjęcia studiów wyższych bez stresu. Praca w Kole polega na wyszukiwaniu i omawianiu przez uczniów odpowiednich materiałów pod kątem podanych zagadnień konkursowych, czytaniu artykułów w prasie fachowej, rozwiązywaniu testów i case’ów, dyskusji nad problemami kontrowersyjnymi, nauce poprawnego konstruowania esejów. W ramach Koła organizowane są wyjścia na spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wykłady, seminaria, konferencje, dzięki którym przybliżana jest młodzieży rzeczywistość gospodarczą. Na zajęciach wykorzystywane są różnego rodzaju gry ekonomiczne oraz metody aktywizujące.
  •  

  Opiekun:Łucja Modzelewska


  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.