Projekty unijne zawodowe

Projekty realizowane w roku 2017/18


W roku szkolnym 2017/2018
Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczyna udział w projekcie: „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”. 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT” 
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT” 
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT 
Realizator:
Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
Termin realizacji:
01.10.2017 r. – 31.05.2020 r.
Opis projektu:
 Cele projektu: 
- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu; 
- zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych; 
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże; 
- zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli. Więcej informacji tutaj .

Planowane działania w Zespole Szkół Ekonomicznych:

Działanie

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

Liczba godzin

Kurs prawa jazy kat B

8

 

 

Kurs e-urzędnik

39

 

20/grupę

Staże

40

8

150/staż

Studia podyplomowe

 

3

 

Zajęcia z doradcą zawodowym indywidualne 

 

 

48

Zajęcia z doradcą zawodowym grupowe 

 

 

98

09 kwietnia 2018 r. zakończyła się pierwsza tura naboru do projektu. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała kandydatów do udziału w kursie e-Urzędnik w dwóch grupach (27 osób) oraz wyłoniła uczniów, którzy odbędą płatne staże w czerwcu i lipcu 2018 r. u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego (23 osoby).

Kurs e-Urzędnik odbędzie się w trzech grupach. W przyszłym roku planujemy jeszcze jedną turę naboru na kurs do jednej grupy.

Pierwsza grupa rozpocznie kurs e-Urzędnik 18  kwietnia 2018 r.

Kurs zakończy się egzaminem  EPP e-Urzędnik. Umożliwia on otrzymanie Certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w języku polskim i angielskim. Certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.  

W terminie czerwiec – lipiec 2019 r.  odbędzie się  kolejna tura naboru na płatne staże.

Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do projektu! Mamy nadzieję, że podniesienie kwalifikacji zawodowych ułatwi naszym absolwentom podjęcie pierwszej pracy, w której będą w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności oraz spełniać swoje aspiracje zawodowe.
Projekty realizowane w roku 2014/2015
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje od 24.02.2014 r do 30.11.2014 r nowy projekt „Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe .
W ramach projektu nauczyciel z naszej szkoły w dniach 21.09.2014 r. - 27.09.2014r.Panie: Jolanta Truszczyńska, Barbara Tomela i Iwona Rzążewska  kształcące w zawodzie fryzjer będą uczestniczyły z tygodniową wizytą w organizacji partnerskiej w Niemczech.

Projekt jest realizowany we współpracy z niemiecką instytucją szkoleniową VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs in the European Community for SME´s 04435 Schkeuditz.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.  Tutaj można znaleźć prezentację przedstawiająca podsumowanie projektu.Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu bierze udział w projekcie „Toruńskie szkoły zawodowe szansą nasukces” realizowanym przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w stażach w różnych firmach, wizytach studyjnych oraz zajęciach wyrównawczych i podnoszących ich  kompetencjekluczowe i  zawodowe. 

W lipcu 2013r.  8  uczniów naszej szkoły uczestniczyło w miesięcznym stażu wakacyjnym, który odbywał się w Sądzie Rejonowym  w Toruniu. Dzięki udziałowi w stażach młodzież mogła pogłębić nie tylko swoją wiedzę zawodową, ale przede wszystkim  udoskonalić swoje umiejętności praktyczne pod okiem specjalistów.  Uczniowie otrzymali listy pochwalne za swoją pracę. Dodatkowym „atutem” były stypendia stażowe. 
Kolejna grupa 7 uczniów, będzie mogła uczestniczyć w stażach w lipcu i sierpniu 2014 roku.

Wyjazd studyjny klas III-cich do firmy Jabil Aftermarket Service

W dni18.10.2013r. uczniowie z klas czwartych w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Bydgoskie Fabryki Mebli, gdzie mieli okazję poznać ciekawą historię firmy,obserwować przebieg procesu produkcji i przygotowywanie wyrobów do sprzedaży. Uczniowie mogli  „na żywo” zobaczyć jakie prace wykonywane są od momentu złożenia zamówienia przez klienta i przygotowania dokumentacji do momentu zapakowania i wysłania gotowego wyrobu. Pracownicy zakładu profesjonalnie zaprezentowali firmę, z dużą cierpliwością odpowiadali na wszystkie pytania. W programie wizyty było także zwiedzanie z przewodnikiem centrum Bydgoszczy. Spacer po mieście zaczął się od gmachu Opery Nova  i Wyspy Młyńskiej z jej zabytkowymi budynkami i nowoczesną przystanią, poprzez ulicę Długą, Stary Rynek,  Katedrę Bydgoską , a zakończył przy makiecie starego miasta tuż nad rzeką Brdą.

Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. to jedna z najstarszych i największych firm meblarskich w Polsce. Marka Bydgoskie Meble należy do międzynarodowej Grupy IMS, lidera w branży meblarskiej na rynku europejskim.
Firma Bydgoskie Fabryki Mebli, w kwietniu 1996 roku, jako pierwsza w polskim przemyśle meblarskim uzyskała certyfikat ISO 9001.

Położenie geograficzne i komunikacyjne miasta spowodowało, że na przełomie XIX i XX wieku jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Bydgoszczy był przemysł drzewny. Surowca dostarczały otaczające Bydgoszcz lasy , a główny szlak dostaw stanowiła rzeka Brda i Wisła. Historia Bydgoskich Fabryk Mebli sięga 1884 roku. Wówczas Otto Pfefferkorn założył mały warsztat produkujący meble na Starym Rynku w Bydgoszczy. Dynamiczny rozwój firmy przerwała wojna, jednak zaraz po jej zakończeniu podjęto produkcję, szybko zyskując wielu krajowych odbiorców. W 1949 roku firma otrzymała pierwsze zamówienie eksportowe od klientów z Anglii. Dziś meble z Bydgoszczy trafiają na rynek krajowy oraz do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Ukrainy, Rosji, Litwy, Białorusi, Francji, Austrii, Szwecji. Można je znaleźć także w USA i Chinach.
Meble produkowane przez Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. sprzedawane są indywidualnym klientom. Przeznaczenie  mebli to głównie wnętrza mieszkań: jadalnie, sypialnie, salony, przedpokoje, domowe biura. 

Więcej zdjęć z wizyty w galerii szkolnej.

 

 


Wyjazd studyjny klas III-cich do firmy Jabil Aftermarket Service

17.03.2014r. uczniowie klas III –cich naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do firmy JABIL Aftermarket Services w Bydgoszczy.  Firma JABIL jest dostawcą usług EMS. Zajmuje się produkcją podzespołów elektronicznych oraz naprawą sprzętów marek takich jak Philips , HP, Apple Inc. Uczniowie zapoznali się z działalnością firmy oraz jej historią. Mieli okazję zobaczyć pracę na stanowiskach roboczych i administracyjnych. Obserwowali proces naprawy sprzętów elektronicznych, testowania ich sprawności i składania nowych. Oprócz tego uczniowie naszej szkoły odbyli ciekawą lekcję w Muzeum Mydła i Historii Brudu , gdzie m.in. mieli przyjemność wyprodukować swoje własne mydło.

Więcej zdjęć w naszej galerii


Warszraty z doradcą zawodowym w ramach projektu „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces”  styczeń – kwiecień 2014r.
Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji uczniów naszej szkoły w zakresie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Na zajęciach prowadzonych przez panią Mirosławę Łukszę  młodzież :
-  zapozna się  jak kształtować i wykorzystać w przyszłej pracy swoje „kompetencje miękkie”
-  pozna oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracodawców
-  wyszuka i zanalizuje zawody nadwyżkowe i deficytowe
-  zaprojektuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową
-  zaprezentuje się pracodawcy i nauczy postępowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
-  nabędzie świadomość ustawicznego kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęc w galerii szkolnej.


Zajęcia z przedsiębiorczości w ramach projektu "Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces" - styczeń - kwiecień 2014r.
W ramach projektu uczniowie zdobywali wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Uczestniczyli w konkursie SIGG oraz zdobyli certyfikaty znajomości
wiedzy o giełdzie. W zespołach podejmowali decyzje gry na giełdzie.


Projekt unijny realizowany w roku 2012/13   -  „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE”

Projekt został stworzony dla uczniów i studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Umiejętności zdobyte w trakcie jego realizacji przyczynić się mogą do skutecznego zaistnienia uczestników na rynku pracy. Głównym założeniem projektuj est bowiem aktywne zdobywanie kompetencji, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać wykorzystane w pracy zawodowej. W projekcie biorą udział szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie, z terenu trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, które są zainteresowanie utworzeniem Klubów Przedsiębiorczości. W ramach działalności Klubu odbywają się: cotygodniowe spotkania członków Klubu poświęcone realizacji programu edukacyjnego gry Cashflow. szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad i konstrukcji profesjonalnego biznes planu seminaria tematyczne na temat pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przełamywania stereotypu płci na rynku pracy indywidualny monitoring dla członków Klubu w zakresie budowania kariery biznesowej Każdy Klub liczy minimum 15 członków, z czego minimum 9 stanowią dziewczęta. Podczas regularnych spotkań uczniowie dowiedzą się jak prowadzić działalność gospodarczą oraz dobrze inwestować i zarabiać pieniądze. Będą także mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznes plan, w którym główną nagrodą jest indeks na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz laptop. Dla członków Klubu uruchomiony został także portal tematyczny twojbiznes.byd.pl Partnerami projektu, prócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, są Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Miasta w Bydgoszczy.Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Galeria z Projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego2010/2011

Od września 2010 r. do lipca 2012 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu brał udział w projekcie „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia” realizowanym przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkoła wyposażona została w pracownie komputerowe oraz centrum informacji multimedialnej w ramach projektu "Pracownie dla szkół". Sprzęt komputerowy i oprogramowanie były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 w ramach projektu odbywały się również wizyty studyjne

21 listopada 2011 r. klasa IIa w ramach wizyt studyjnych zwiedziła fabrykę Sharpa w Ostaszewie k/Łysomic/, gdzie produkowane są telewizory LCD przeznaczone na rynek europejski. Fabryka znajduje się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzięki Pani Katarzynie Grzeszkowiak uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób produkowane są telewizory, dowiedzieć się na temat rachunkowości firmy, oraz czym jest Specjalna Strefa Ekonomiczna dla zakładu.
Dziękujemy bardzo.

Link do strony projektu: www.szkoly-torun.edu.pl


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.