Koło Caritas

Nauczyciel prowadzący - Siostra Benedykta Cesarczyk


Zapraszam do współpracy wszystkich dysponujących odrobiną chęci i czasu w każdy piątek na długiej przerwie (11:20- 11:40) do sali 110.

Szkolne Koła Caritas (SKC) to organizacje młodzieżowe, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego. 
W naszej szkole Koło działa od 2002 roku ,którego założycielem była Pani Bożena Szwechowicz.

Zadania SKC:

 • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
 • niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku i poza nim, we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne i inne)
 • Przykładowe formy działania SKC:

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo),
 • zdobywanie środków materialnych poprzez kwesty, loterie, dyskoteki, konkursy, festyny, zbiórki np. żywności, odzieży, oraz przekazywanie ich na pomoc dla biedniejszych koleżanek i kolegów,
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym uczniom: odwiedziny i pomoc w nauce,
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych,
 • pomoc w akcjach ogólnopolskich Caritas, a także w przy parafialnych lub lokalnych,
 • szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.

  Opiekun: Siostra Benedykta Cesarczyk


  Działalność Szkolnego Koła Caritas :

  Działalność 2014/2015 


  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.