Szkoła Dziś

Szkoła jako Zespół Szkół Ekonomicznych działa od 1975 roku i mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 39 w Toruniu. Zatrudnionych jest 55 nauczycieli i 8 pracowników administracji. Skupia różne typy szkół:

  1. Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
  2. Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

W zależności od typu szkoły uczniowie mogą wybrać:

                   zawód sprzedawca
                   zawód fryzjer 


Zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i przedmiotowych. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym ze stałym dostępem do internetu, posiada salę gimnastyczną, nowoczesną siłownię, boisko sportowe, świetlicę i sklepik. Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki z czytelnią. Zgodnie z zawodem wiele uwagi zwraca się na opanowanie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy ekonomicznej. W tym celu nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia, rozszerzając wiedzę młodzieży w formie kół zainteresowań. jak Koło Młodego Ekonomisty, Koło Młodego Sprzedawcy, Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Służą temu również różnorodne wjazdy edukacyjne, kursy, udział w wykładach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czy Wyższej Szkole Bankowej oraz udział w  konkursach i olimpiadach takich jak: Olimpiadzie Ekonomicznej, Konkursie Wiedzy o Bankach , Dniu Przedsiębiorczości i inne. Uczniowie naszej szkoły mają znaczące osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, zwłaszcza związanych ze specyfika naszej szkoły. Mamy laureatów i finalistów Olimpiady Ekonomicznej, Regionalnego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Finansach. Szkoła stwarza również możliwości rozwoju indywidualnego dla każdego ucznia, umożliwiając im udział w zajęciach pozalekcyjnych jak np. Szkolny Klub Sportowy, Koło Informatyczne, Koło Geograficzno - Ekologiczne, Klub Kultutury Brytyjskiej czy  Koło Caritas. Ważnym elementem pracy szkoły jest wychowanie młodzieży, a zwłaszcza wychowanie do miłości, odpowiedzialności i prawdy.

Pełna poświęcenia praca nauczycieli rozszerza horyzonty młodzieży i wzbudza ambicje, dzięki czemu szkoła może być dumna ze swoich absolwentów. Szkoła daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach Wielu z nich skończyło studia, podjęło pracę zawodową i robi karierę w wyuczonym zawodzie oraz na wyższych uczelniach. 

Na terenie szkoły działa również aktywie Samorząd Szkolny , który organizuje wiele imprez szkolnych: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilie Klasowe, Walentynki, Dzień Wiosny, Pożegnanie Klas Maturalnych oraz dyskoteki szkolne. Wielu uczniów korzysta również z organizowanych wyjazdów integrujących. Samorząd Szkolny organizuje również akcje charytatywne, loterie fantowe, losuje "Szczęśliwy numerek" oraz uczestniczy w redagowaniu gazetki szkolnej. Opracowuje strategię promocji szkoły i uczestniczymy w imprezach organizowanych przez miasto, oraz różne organizacje.

Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, organizuje w nich praktykę zawodową.Od 2005 roku ZSE rozwija współpracę z partnerem zagranicznym- BBS Syke w Niemczech, między innymi w zakresie wymian i staży dla młodzieży . Dzięki tej współpracy zrodziła się szansa dla młodzieży do kształcenia praktycznego w firmach europejskich tj. do odbywania w tych firmach praktyki zawodowej. W ramach projektu: „ Praktyki zagraniczne szansą na lepszy start zawodowy dla młodych ekonomistów” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci uczenniowie pracują w przedsiębiorstwach niemieckich, nabywają nowych umiejętności, poznają nowy kraj, inną kulturę oraz nawiązują kontaktyz młodymi ludźmi w Syke i okolicy. W ramach tego projektu,  uczniowie niemieccy odbywają praktyki w polskich firmach i poznają naszą kulturę.

 Wcześniej w latach 2000 - 2002 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły współpracowali ze szkołami Gymnasium Hamm z Hamburga (Niemcy) i Lemvig-Gymnasium z Lemvig (Dania) w ramach programu Socrates - Comenius, nad projektem: "Europejczycy na drodze w nowe tysiąclecie."

W szkole od 2001 roku działa Klub Europejski EuroEkonomik w ramach działalności którego uczniowie poszerzają wiedzę o UE poprzez debaty, wykłady, konkursy, organizację Dnia Europejskiego, spotkania młodzieży z różnych krajów itp. EuroEkonomik współpracuje z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi, w ramach której organizuje wyjazdy edukacyjno - językowe . Wyjazdy te służą realizacji zaplanowanych projektów np.  "Biznesplan dla firmy polsko norweskiej" - w Norwegii, "Zakładanie firmy warunkach polskich i brytyjskich"- w Anglii oraz "Poznajemy instytucje europejskie - Parlament Europejski w Strasburgu" - w projekcie Niemcy - Francja - Szwajcaria. Taka działalność to okazja do zdobywania przez młodzież i nauczycieli doświadczeń i umiejętności językowych.

Niezależnie od tego uczniowie  w ramach współpracy z BBS z Syke, HES z Sarajewa i Gimnazjum Ekonomicznym z Warny realizują różne projekty edukacyjno -  językowe. Projekty te  w różnych konkursach plasują się na najwyższych pozycjach na listach zwycięzców. Corocznie szkoła stara się pozyskać nowych partnerów do współpracy. 

W rankingu szkół średnich w 2007 roku Zespół Szkól Ekonomicznych zajął 5 miejsce w Toruniu, 22 w regionie i 302 w kraju. Szkoła uzyskała  w 2007 roku w  konkursie organizowanym przez NBP CERTYFIKAT JAKOŚCI  "SZKOŁA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.