Kalendarium 2018 / 2019

Kalendarz Roku Szkolnego
             2018 -2019

1.Organizacja roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 03.09. 2018 r.
Zakończenie zajęć:
- klas programowo najwyższych w Technikum Nr1 - 26.04.2019r.
- klas programowo niższych                                 - 21.06.2019r.

2.Podział na semestry:

Pierwszy okres nauki:

- klasy maturalne - 03.09.2018 r. - 14.12.2018 r.
                            21.11.2018 r.  - przewidywane oceny za I okres

                            12.12.2018 r. - wystawienie  ocen za I okres

- klasy młodsze   - 03.09.2018 r.  - 11.01.2019 r.
                           12.12.2018 r.  - przewidywane  oceny za I okres
                           08.01.2019  r. - wystawienie ocen za I okres

Drugi okres nauki:

- klasy maturalne: 17.12.2018 - 26.04.2019 r.
                           26.03.2019 r. - przewidywane oceny roczne
                           15.04.2019 r. - wystawienie ocen rocznych

- klasy młodsze:    14.01.2019 r. - 21.06.2019 r. 
                           30.05.2019 r. - przewidywane oceny roczne
                           12.06.2019 r. - wystawienie ocen rocznych

3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2018 r. - Dzień Edukacji Narodowej 
01.11.2018 r. - Wszystkich Świętych /czwartek/
11.11.2018 r.-  Święto Niepodległości 
23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
06.01.2019 r. - Trzech Króli 
14.01. - 27.01.2019 r. - ferie zimowe
18.04. - 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2019 r. - 1 Maja /środa/
03.05.2019 r. - /piątek/ 
20.06.2019 r. - Boże Ciało
22.06 – 31.08 2019 r. - ferie letnie

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12.10.2018 r. piątek / - przed Dniem Nauczyciela/
02.11.2018 r. - /piątek/ 

02.05.2019 r. - /czwartek/
06, 07, 08. 05.2019 r. / - poniedziałek, wtorek, środa/

5. Rekolekcje: marzec lub kwiecień 2019 r.


6. Praktyki zawodowe:

Technikum:

- klasy drugie i trzecie
  technik ekonomista - 06.05. - 24.05.2019 r. / trzy tygodnie /
  technik usług fryzjerskich - 06.05. - 17.05.2019 r. /dwa tygodnie/


Branżowa Szkoła I stopnia:

- klasa druga:  poniedziałek, wtorek w tygodniu
- klasa trzecia: środa,czwartek,piątek w tygodniu

7. Egzamin maturalny:

- część pisemna - 06. - 23.05.2019 r.
- część ustna - język polski "nowa matura" i "stara matura"  - 09. - 22.05.2019 r.
- część ustna - języki obce nowożytne "nowa matura" i "stara matura" - 06.- 25.05.2019 r. 

Matura dodatkowa:

- część pisemna - 03. - 19.06.2019 r.
- część ustna - język polski "nowa matura" i "stara matura" - 03. - 08.06.2019 r.
- część ustna - język obcy nowożytny "nowa matura" i "stara matura" - 03. - 08.06.2019 r.

Matura poprawkowa:

- część pisemna - 20.08.2019 r.
- częsć ustna -     20. - 21.08.2019 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalngo - 11.09.2019 r.
 
8. Egzaminy zawodowe 

Klasy czwarte: technik ekonomista A.36, technik usług fryzjerskich A.23

- etap pisemny  10.01.2019 r.
- etap praktyczny - 17.01. - 19.01.2019 r. technik ekonomista ( prawdopodobnie 18.01.2019 r. - w czasie ferii zimowych
                            09.01.2019 r. technik usług fryzjerskich

Klasy trzecie:  technik usług fryzjerskich A.19

- etap pisemny -    18.06.2019 r.
- etap praktyczny - 21.06 - 04.07.2019 r.
 
Klasy drugie:  technik ekonomista A.35

- etap pisemny -     18.06.2019 r.
- etap praktyczny -  24.06 - 26.06.2019 r. 
 
9. Zebrania Rad Pedagogicznych

30.08.2018 r. - podsumowanie roku szkolnego 2018/19,  organizacja pracy na rok szkolny 2018/2019 – propozycja planu pracy

03.09.2018 r. - rada szkoleniowa z zakresu RODO
13.09.2018 r. - przyjecie planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego
13.12.2018 r. -  klasyfikacja klas czwartych - I okres, rada szkoleniowa przed egzaminem zawodowym
10.01.2019 r. - klasyfikacja klas młodszych - I okres
07.02.2019 r. - podsumowanie I okresu, w trakcie rekolekcji   rada szkoleniowa
24.04.2019 r. - klasyfikacja klas czwartych - II okres, szkolenie przed maturą
14.06.2019 r. - klasyfikacja klas młodszych - II okres, rada szkoleniowa przed egzaminem zawodowym
21.06.2019 r. - rada podsumowująca rok szkolny 2018/19

10. Zebrania z rodzicami:

11.09.2018 r. - zebrania z rodzicami wybór klasowych Rad Rodziców
20.09.2018 r. - zebranie wybór Prezydium Rady Rodziców Szkoły
22.11.2018 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka wszystkich klas, dla klas czwartych - przewidywane oceny
22.11.2018 r. - zebranie Rady Rodziców 
12.12.2018 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka dla klas czwartych po I okresie, klasy młodsze - przewidywane oceny 
10.01.2019 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka dla klasy młodszych po I okresie
26.02.2019 r. - zebranie z Radą Rodziców - podsumowanie I okresu
27.03.2019 r. - zebrania z rodzicami wszystkich klas - klasy czwarte  - przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne
16.04.2019 r. - konsultacje  dla  klas czwartych - oceny klasyfikacyjne roczne
30.05.2019 r. - zebrania z rodzicami  klas młodszych - przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne
13.06.2019 r. - konsultacje z rodzicami, zebranie z Radą Rodziców - podsumowanie II okresuPodziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.