Kalendarium 2019 / 2020

Kalendarz Roku Szkolnego
             2019 -2020

1.Organizacja roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 02.09. 2019 r.
Zakończenie zajęć:
- klas programowo najwyższych w Technikum Nr1 - 24.04.2020r.
- klas programowo niższych                                 - 26.06.2020r.

2.Podział na semestry:

Pierwszy okres nauki:

- klasy maturalne - 02.09.2019 r. - 13.12.2019 r.
                            21.11.2019 r.  - przewidywane oceny za I okres

                            10.12.2019 r. - wystawienie  ocen za I okres

- klasy młodsze   - 03.09.2018 r.  - 10.01.2020 r.
                           12.12.2019 r.  - przewidywane  oceny za I okres
                           08.01.2019  r. - wystawienie ocen za I okres

Drugi okres nauki:

- klasy maturalne: 16.12.2019 - 26.04.2019 r.
                           07.04.2020 r. - przewidywane oceny roczne
                           21.04.2020 r. - wystawienie ocen rocznych

- klasy młodsze:    13.01.2020 r. - 26.06.2020 r. 
                           03.06.2020 r. - przewidywane oceny roczne
                           17.06.2020 r. - wystawienie ocen rocznych

3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej 
01.11.2019 r. - Wszystkich Świętych /piątek/
11.11.2019 r.-  Święto Niepodległości /poniedziałek/
23.12.2019 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
06.01.2020 r. - Trzech Króli /poniedziałek/
27.01. - 09.02.2020 r. - ferie zimowe
09.04. - 14.04.2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2020 r. - 1 Maja /piątek/
03.05.2020 r. - /niedziela/ 
11.06.2020 r. - Boże Ciało /czwartk/
27.06 – 31.08 2020 r. - ferie letnie

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14.10.2019 r. - przed Dniem Nauczyciela /poniedziałek/
10.01.2020 r. - egzaminy pisemne zawodowe /piątek/ 

04, 05, 06.05.2020 r. - /poniedziałek, wtorek, środa/
12.06.2020 r. poątek po Bożym Ciele

5. Rekolekcje: marzec lub kwiecień 2020 r.


6. Praktyki zawodowe:

Technikum:

- klasy drugie i trzecie
  technik ekonomista - 04.05. - 24.05.2020 r. / trzy tygodnie /
  technik handlowiec - 04.05. - 17.05.2020 r. /dwa tygodnie/
  technik usług fryzjerskich - 04.05. - 17.05.2020 r. /dwa tygodnie/


Branżowa Szkoła I stopnia:

- klasa druga:  poniedziałek, wtorek w tygodniu
- klasa trzecia: środa, czwartek, piątek w tygodniu

7. Egzamin maturalny:

- część pisemna - 04. - 21.05.2020 r.
- część ustna - język polski "nowa matura" i "stara matura"  - 07. - 22.05.2020 r.
- część ustna - języki obce nowożytne "nowa matura" i "stara matura" - 04.- 22.05.2020 r. 
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalngo - 13.07.2020 r.

Matura dodatkowa:

- część pisemna - 01. - 19.06.2020 r.
- część ustna - język polski "nowa matura" i "stara matura" - 01. - 06.06.2020 r.
- część ustna - język obcy nowożytny "nowa matura" i "stara matura" - 01. - 06.06.2020 r.

Matura poprawkowa:

- część pisemna - 25.08.2020 r.
- częsć ustna -     24. - 25.08.2020 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalngo - 11.09.2020 r.
 
8. Egzaminy zawodowe 

Sesja egzaminacyjna 1. – 2020 ( zima ) 9.01.2020 – 15.02.2020

Klasy czwarte: technik ekonomista A.36, technik usług fryzjerskich A.23

- etap pisemny  10.01.2020 r.
- etap praktyczny - 14.01. - 18.01.2020 r. technik ekonomista 
                            09.01.2020 r. technik usług fryzjerskich

Sesja egzaminacyjna 2. – 2020  (lato ) 22.06.2020 – 9.07.2020

Klasy trzecie:  technik usług fryzjerskich AU.21 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- etap pisemny -    23.06.2020 r.
- etap praktyczny - 27.06 - 09.07.2020 r.
 
Klasy drugie:  technik ekonomista A.35 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

- etap pisemny -     23.06.2020 r.
- etap praktyczny -  24.06 - 26.06.2020 r. 

Klasy drugie:  technik handlowiec AU.20 - prowadzenie sprzedaży

- etap pisemny -     23.06.2020 r.

- etap praktyczny -  27.06 - 09.07.2020 r. 
 
 
9. Zebrania Rad Pedagogicznych

30.08.2019 r. - podsumowanie roku szkolnego 2018/19, rada szkoleniowa, organizacja pracy na rok szkolny  2019/2020 – propozycja planu pracy,

02.09.2019 r. - rada inaugurująca rok szkolny 2019/20 z udziałem nowo zatrudnionych nauczycieli 
12.09.2019 r. - przyjecie planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego
12.12.2019 r. -  klasyfikacja klas czwartych - I okres, rada szkoleniowa przed egzaminem zawodowym
09.01.2020 r. - klasyfikacja klas młodszych - I okres
23.01.2020 r. - podsumowanie I okresu
03/04 2020 r. - w trakcie rekolekcji rada szkoleniowa
22.04.2020 r. - klasyfikacja klas czwartych - II okres, szkolenie przed maturą /środa/
03.06.2020 r. - rada szkoleniowa przed egzaminem zawodowym /śoda/
18.06.2020 r. - klasyfikacja klas młodszych - II okres /czwartek/
26.06.2020 r. - rada podsumowująca rok szkolny 2019/20

10. Zebrania z rodzicami:

09.09.2019 r. - zebrania z rodzicami wybór klasowych Rad Rodziców
26.09.2019 r. - zebranie wybór Prezydium Rady Rodziców Szkoły
21.11.2019 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka wszystkich klas
21.11.2019 r. - zebranie Rady Rodziców 
11.12.2019 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka dla klas czwartych po I okresie 
08.01.2020 r. - zebrania z rodzicami - wywiadówka dla klasy młodszych po I okresie
20.02.2019 r. - zebranie z Radą Rodziców - podsumowanie I okresu

08.04.2020 r. - zebrania z rodzicami wszystkich, dla klas czwartych - przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne
21.04.2020 r. - zebrania z rodzicami  klas czwartych - oceny klasyfikacyjne roczne
03.06.2020 r. - konsultacje z rodzicami klas młodszych - przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne
17.06.2020 r. - zebrania z rodzicami - oceny klasyfikacyjne roczne
22.06.2020 r. - zebranie z Radą Rodziców

11. Zespół wychowawczy     

09.09.2019 r. -  godz. 15.10 
09.01.2020 r. -  godz. 15.10 
23.06.2020 r. -  godz. 15.10  
 
12. Zebranie zespołu kształcenia specjalnego 

19.09.2019 r. -  godz.15.10  
20.02.2020 r. -  godz. 15.10                            


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.