Oferta edukacyjna

Dlaczego EKONOMIK?              

Ponieważ:

Akcje, PIT-y, Banki, Kredyty, Podatki, Budżet to elementy naszej rzeczywistości. Należy znać zasady ekonomii, aby dobrze funkcjonować w nowoczesnym świecie.

A może?

 
Włosy, Pielęgnacja, Stylizacja...- Są  one ważną ozdobą kobiet, niektórzy mówią nawet, że najważniejszą. Ponieważ o ich wyglądzie decydują geny, nie można ich zmienić. Można natomiast i trzeba je pielęgnować, by były zdrowe i ładne.

Mając na uwadze obecne wymagania rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w zależności od typu szkoły:


Technikum Nr1

im. gen. Elżbiety Zawackiej:

                   dla absolwentów gimnazjum - technikum czteroletnie

           dla absolwentów szkoły podstawowej - technikum pięcioletnie


Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich 

   Technik rachunkowości  


Dla uczniów klas technicznych - dodatkowe możliwości !


Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki!

 

   •  
    • Branżowa Szkoła I stopnia Nr1
      im. gen. Elżbiety Zawackiej:

    • dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej - trzyletnia
  • Fryzjer 


 

      Nabór elektroniczny www.torun.edu.com.pl 

 

W trakcie nauki w naszej szkole proponujemy realizację projektów edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe:

- „Wizerunek młodego pracownika”  - program projekt kształtujący osobowość i wizerunek młodego pracodawcy i pracownika         

- „Organizator turystyki” -  projekt doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania turystyką

- „Inwestuj świadomie” - projekt kształcący umiejętności świadomego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych

- „Business language„ -  projekt poszerzający kompetencje językowe przydatne w pracy zawodowej w kraju i za granicą

- „Informatyka w firmie”- projekt doskonalący umiejętności stosowania komputerowych programów użytkowych

- „Obsługa kas fiskalnych”

- „Polskie i zagraniczne znaki pieniężne – kasjer walutowy”

oraz kompetencje kluczowe:

- „Poznajemy świat” - projekt realizowany przy współpracy Europejskiego Centrum Młodzieży w Łodzi

- „Bliżej Kultury” - projekt promujący uczestnictwo w kulturze

- „Moja patronka gen. Elżbieta Zawacka” - projekt wspierający edukację historyczną

- „Każdy może pomóc” - projekt pierwsza pomoc przedmedyczna

- „Liczy się każda kropla” - projekt propagujący świadome honorowe krwiodawstwo


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.