Jesteś tutaj

Mierniki wzrostu gospodarczego

Wzrost gospodarczy mierzy się stopą wzrostu dochodu narodowego (lub realnego produktu krajowego brutto). Oznacza ona stosunek przyrostu dochodu narodowego w badanym okresie do wielkości dochodu narodowego w okresie bazowym. Jest to miara syntetyczna.

gdzie:

r - stopa wzrost DN;

ΔDN - przyrost dochodu narodowego (ΔDN = DNt + 1 - DNt);

DNt + 1 - dochód narodowy w roku bazowym;

DNt - dochód narodowy w roku następnym.