Jesteś tutaj

Rodzaje systemów bankowych

Kluczowy problem w systemie finansowym państwa stanowi to, w jaki sposób popyt na środki finansowe jest równoważony z ich podażą a więc jaka jest struktura instytucjonalna i instrumentalna tego systemu. Z tego punktu widzenia rozróżnia się dwa typy (modele) systemu finansowego:

  • porównanie systemu rynkowego z systemem bankowym