Jesteś tutaj

Struktura systemu bankowego

Dwupoziomowa struktura systemu bankowego oznacza, że na pierwszym poziomie znajduje się Narodowy Bank Polski, pełniący funkcję banku centralnego. Natomiast drugi poziom tworzą banki operacyjne, czyli wszystkie banki poza bankiem centralnym. Odrębną strukturę tworzy w Polsce sektor bankowości spółdzielczej.

System bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest zbiorem wszystkich banków prowadzących na terenie kraju działalność. System bankowy tworzy więc bank centralny łącznie ze wszystkimi bankami operacyjnymi. Ponadto do polskiego systemu bankowego należy również zaliczyć:

  • Komisję Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością banków,
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który najprościej mówiąc, chroni wkłady pieniężne na rachunkach bankowych osób fizycznych i prawnych, nie mających możliwości samodzielnej oceny sytuacji finansowej instytucji, której w zaufaniu powierzają swoje pieniądze,
  • Krajową Izbę Rozliczeniową,
  • Związek Banków Polskich.