Jesteś tutaj

Schemat bankowości polskiej

Obecnie system bankowy Polski przedstawia się następująco:

 • Banki:
 • Narodowy Bank Polski
 • 77 banków komercyjnych,
 • banki wyłonione z NBP, np.:
 • Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu,
 • Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie,
 • banki specjalistyczne, np.:
 • Powszechna Kasa Oszczędności BP,
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Grupa Pekao S.A.),
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • bank z przewagą kapitału polskiego,
 • bank z przeważającym udziałem osób zagranicznych; do tej grupy zaliczone zostały m.in. dwa banki wyodrębnione w roku 1989 z NBP:
 • Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w Poznaniu, w którym od czerwca 1996 roku 60,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) posiada Allied Irish Bank European Investments Limited,
 • Bank Śląski S.A. w Katowicach, w którym od lipca 1996 roku 54,1% głosów na WZA posiada ING Bank,
 • banki spółdzielcze zrzeszone w:
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (będący Bankiem Krajowym),
 • Bank Unii Gospodarczej S.A.,
 • Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A.,
 • banki spółdzielcze zrzeszone w dziewięciu bankach regionalnych:
 • 1. Bałtyckim Banku Regionalnym S.A.,
 • 2. Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A.,
 • 3. Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.,
 • 4. Małopolskim Banku Regionalnym S.A.,
 • 5. Rzeszowskim Banku Regionalnym S.A.,
 • 6. Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.,
 • 7. Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym S.A.,
 • 8. Lubelskim Banku Regionalnym S.A.,
 • 9. Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym S.A.,
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
  • Krajowa izba Rozliczeniowa,
  • Związek Banków Polskich.