Integracja międzynarodowa daje możliwość połączenia międzynarodowych gospodarek

Każde państwo tworzy swoją gospodarkę, jednak w dobie wieku XXI poszczególne kraje łączą się ze sobą poprzez konkretne integracje. Scalanie ze sobą przynajmniej dwóch gospodarek obcych państw, jest już przykładem integracji międzynarodowej.

Po co scalać ze sobą międzynarodowe gospodarki?

Proces scalania ze sobą dwóch międzynarodowych gospodarek daje możliwość powstania nowych organizmów gospodarczych, które mają odmienne właściwości. Integracja międzynarodowa doczekała się wiele badań i bardzo wiele różnego rodzaju definicji. W wyniku tych wszystkich badań stwierdzono, że tego rodzaju integracja może być zarówno procesem, jak i stanem. Przy czym jest to proces, który regulują dwa podstawowe czynniki, czyli wolny rynek i dane państwo.
Integracja międzynarodowa doczekała się wiele swoich własnych definicji, jednak wszystkie definicje określają ją jako obiektywny proces i stwierdzają, że aby ona istniała potrzebny jest współczesny i ogólny jej rozwój.

Co napędza gospodarkę?

Współczesną gospodarkę w dzisiejszych czasach napędzają następujące czynniki:
– ogromna skala produkcji,
– bardzo szybki postęp techniczny,
– ogromny rozwój specjalizacji i kooperacji,
– bardzo szerokie i rozległe rynki zbytu.
Powyższe czynniki sprawiają, że gospodarka danego kraju się rozwija i ludzie mają pracę. By to wszystko mogło rozwijać się jeszcze bardziej potrzebna jest integracja międzynarodowa, ponieważ wtedy rynek staje się jeszcze większy i bardziej rozległy.

Jakie są cele integracji międzynarodowej?

W każdej integracji międzynarodowej cele są jasno określone. Głównie chodzi o poszerzenie rynku i możliwości zbytu wytworzonych dóbr i produktów. W pewnym momencie rynek w obrębie granic danego państwa staje się już za mały, dobrze jest więc go poszerzyć o rynek drugiego kraju, trzeciego i następnego.
Integracja gospodarki wpływa znacznie również na unowocześnienie danej gospodarki, pozwala na koncentrowanie się na dziedzinach gospodarki, które są najbardziej efektywne oraz daje dostęp do dóbr, które są w kraju, z którym owa integracja nastąpiła.

Razem i wspólnie

Kraje, które mają ze sobą zintegrowane gospodarki współdziałają ze sobą na wielu polach. Razem walczą o ochronę środowiska, razem wdrażają nowe technologie. Poprzez integrację znacznie rośnie ich dochód narodowy. Jednak aby wszystko w integracji międzynarodowej współgrało kraje zintegrowane muszą posiadać na tym samym poziomie swoje struktury gospodarcze i infrastruktury. W dobie XXI wieku integracja pomiędzy poszczególnymi krajami jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *