Zmiany warunków równowagi – Krzywa popytu

0
925

Osiągnięta równowaga rynkowa może zostać zakłócona przez zmiany pozacenowych czynników determinujących popyt i podaż. Przyjmując, że wskutek wzrostu dochodów nabywców krzywa popytu na dany produkt przesuwa się, utrzymanie dotychczasowej ceny spowoduje wystąpienie przewagi popytu nad podażą. Musi to doprowadzić do ukształtowania się nowej, wyższej ceny równowagi, która równoważy popyt z podażą. Spadek dochodów spowoduje przesunięcie krzywej popytu w lewo. Utrzymanie się dotychczasowej ceny równowagi spowoduje teraz wystąpienie przewagi podaży nad popytem. W tej sytuacji musi dojść do ukształtowania się nowej niższej ceny równowagi, równoważącej popyt z podażą.

Przyjmując, że wskutek wzrostu kosztów wytwarzania krzywa podaży danego produktu przesuwa się, utrzymywanie dotychczasowej ceny równowagi doprowadziłoby do pojawienia się przewagi popytu nad podażą. Efektem tego jest ukształtowanie się nowej, wyższej ceny równowagi rynkowej. Spadek kosztów wytwarzania, znajdujący graficzne odzwierciedlenie w przesunięciu się krzywej podaży w lewo, uruchomi procesy kształtujące nową cenę równowagi na wyższym poziomie.

W rzeczywistości gospodarczej występują również jednoczesne zmiany spowodowane pozacenowymi determinantami popytu i podaży. W skutek wzrostu popytu i podaży jednocześnie punkt równowagi przesuwa się w prawo, jednak nie powoduje to zmiany ceny. Zmiany ceny nie wywołuje również jednoczesny spadek popytu i podaży. Na cenę równowagi oddziałuje natomiast, w tym samym czasie, wzrost popytu i spadek podaży. Z drugiej zaś strony spadek popytu oraz wzrost podaży powoduje zmniejszenie ceny równowagi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here