Dlaczego warto zdecydować się na technikum ekonomiczne?

Zdecydowanej większości osób wybierających się do szkoły średniej wydaje się, że znacznie lepszym wyborem od technikum będzie liceum. Czy jest to słuszna decyzja? Jakie są największe atuty technikum ekonomicznego?

Jakie są największe zalety wybrania technikum ekonomicznego?

Należy mieć świadomość, że technikum ekonomiczne przede wszystkim przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy. Oznacza to tym samym, że absolwent może uzyskać pracę praktycznie wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Doskonałymi przykładami mogą być magazyn, biuro czy księgowość.

Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że nauka w technikum trwa rok dłużej. Uczniowie mają zatem więcej czasu, by zastanowić się nad wyborem dalszej drogi życiowej. Nie wszystkie osoby wybierające liceum biorą również pod uwagę fakt, że po ukończeniu technikum jest się zdecydowanie bardziej atrakcyjniejszym kandydatem dla pracodawców. Absolwenci technikum ekonomicznego mogą bowiem również pochwalić się doświadczeniem zawodowym, które zostało nabyte podczas praktyk.

W technikum ekonomicznym nabywane są praktyczne umiejętności, w ten sposób uczniowie mogą pomagać nie tylko rodzinie, ale również znajomym przy sporządzaniu dokumentów księgowych czy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów.

Jakich przedmiotów uczy się w technikum ekonomicznym?

Warto wiedzieć, że uczniowie technikum ekonomicznego nie uczą się tylko ogólnych przedmiotów, do których należy zaliczyć historię, język polski czy matematykę.

W technikum ekonomicznym w planie zająć znajdują się m.in. podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing, a także język obcy w branży ekonomicznej.

Dlaczego warto zdecydować się na technikum ekonomiczne?

Należy mieć świadomość, że technikum ekonomiczne pomaga w kształtowaniu wizerunku. Uczniowie poznają bowiem zasady ubioru do pracy czy w podróż służbową. Ponadto na lekcjach poruszane są zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów w pracy czy napisania biznesplanu.

Koniecznie należy zaznaczyć, że podczas nauki organizowane są wycieczki do banków, zakładów produkcyjnych czy urzędów. Uczniowie mogą w ten sposób poznać przyszłe miejsca pracy czy nabyć umiejętności związane z załatwianiem spraw urzędowych. Nie można zapomnieć, że na lekcjach rozwijana jest przedsiębiorczość czy kreatywność uczniów.

Dodatkowo po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z kolei po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim.