Elastyczność mieszana popytu- czyli jak cena jednego produktu wpływa na sprzedaż innych

0
746

Kluczową zasadą działającą na rynku jest prawo podaży i popytu. Jeśli chodzi o jeden unikalny produkt wszystko wydaje się proste. Jednak sytuacja na rynku jest o wiele bardziej skomplikowana, ilość różnorodnych dóbr jest bardzo duża, przez co o wiele trudniej określić wpływ zmiany ceny ja dany produkt.

Elastyczność mieszana popytu- co to takiego?

Elastyczność popytu pozwala określić zmianę wielkości popytu wywołaną względną zmianą określonego czynnika wpływającego na popyt. Innymi słowy jest to miara informująca o wrażliwości wielkości popytu na zmiany czynników, które go kształtują. W przypadku elastyczności mieszanej popytu informacja jaką uzyskujemy pozwala określić jak pewna zmiana popytu na jedno dobro (usługę) wpłynie na cenę innego dobra lub usługi. Taka zależność nazywana jest też czasem elastycznością krzyżową popytu. Ten typ elastyczności występuje, ponieważ na rynku jest wiele dóbr, których sprzedaż zależy od sprzedaży innych dóbr, dotyczy to zarówno dóbr komplementarnych, jak i dóbr substytucyjnych.

Przy czym dobra substytucyjne charakteryzują się tym, że popyt na dobro A (jeżeli jego cena się nie zmieni) będzie rósł lub spadł wolniej niż cena dobra B. Zmiany popytu na dobro A i ceny dobra B są jednokierunkowe. W przypadku dóbr komplementarnych, wzrostowi ceny dobra A towarzyszy spadek wielkości popytu na dobro B. Mówi się, że zmiany popytu na dobro A i ceny dobra B są różnokierunkowe.

Elastyczność mieszana popytu – z czym to się je w praktyce?

Na rynku jest bardzo wiele dóbr podobnych, które klienci będą wybierać alternatywnie. Takie dobra to substytuty. W ich przypadku elastyczność cenowa informuje jak zmieniającą się cena jednego dobra wpłynie na sprzedaż innego dobra. Dobrym przykładem jest tu chociażby sprzedaż masła i margaryny. Jeżeli rośnie cena masła część klientów rezygnuje z jego zakupu na rzecz margaryny, nie dzieje się to jednak w tym samym tempie co zmiana ceny. To elastyczność mieszana popytu określa jak szybko klienci będą rezygnować z jednego produktu na rzecz innego.

Inaczej ma się sytuacja dóbr komplementarnych, czyli takich które są kupowane nijako w zestawie. Tu dobrym przykładem będzie zakup odkurzacza i worków do odkurzaczy. Jeżeli cena jakiegoś odkurzacza wzrośnie, to klienci będą kupować go w mniejszych ilościach. Jednocześnie będzie to oznaczało spadek sprzedaży dedykowanych mu worków, i to niezależnie od tego czy ich cena też wzrośnie, czy nie. To jak mocno spadnie sprzedaż tych worków w przypadku wzrostu ceny odkurzaczy określa właśnie elastyczność mieszana popytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here