Finanse i ekonomia

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się do technikum? Odpowiadamy!

Corocznie uczniowie szkół ponadpodstawowych interesują się tematem punktów do technikum. Rekrutacja do szkoły średniej nie jest skomplikowanym zadaniem, choć na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. W tym artykule postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczące obliczania punktów i przedstawić, jak zdobyć miejsce w technikum w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria punktacji

Podczas rekrutacji do technikum można zdobyć maksymalnie 200 punktów, z czego połowę stanowią oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a drugą połowę wynik z egzaminu ósmoklasisty.

Punktacja za oceny na świadectwie

Pierwsza połowa punktów przyznawana jest za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Brane pod uwagę są oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów, które ustala szkoła, do której uczeń zamierza aplikować. Przyznawane punkty za poszczególne oceny przedstawiają się następująco:

 • 6 (celujący) – 18 punktów
 • 5 (bardzo dobry) – 17 punktów
 • 4 (dobry) – 14 punktów
 • 3 (dostateczny) – 8 punktów
 • 2 (dopuszczający) – 2 punkty
 • świadectwo z paskiem – 7 punktów
 • wolontariat w szkole – 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia (wysokie miejsca w konkursach i wydarzeniach) – maksymalnie 18 punktów

Punktacja za wynik egzaminu ósmoklasisty

Druga połowa punktów przyznawana jest za wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty. Wynik z języka polskiego i matematyki mnożony jest przez 0,35, a wynik z języka obcego mnożony jest przez 0,3. W ten sposób można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Progi punktowe

Warto zaznaczyć, że progi punktowe, czyli minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia do wybranej klasy w technikum, są ogłaszane po zakończeniu procesu rekrutacji. Progi punktowe można znaleźć na stronach internetowych wybranych szkół, jednak dotyczą one zazwyczaj poprzednich lat i mają charakter orientacyjny.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkół średnich w roku 2023 rozpoczęła się 15 maja. Dokładne terminy i zasady rekrutacji mogą się różnić w zależności od województwa, regionu lub miasta. Na stronach internetowych kuratoriów oświaty znajdują się aktualne informacje na ten temat. 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do technikum w roku szkolnym 2023/2024 przedstawiają się następująco:

 • Wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów: od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły: od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.
 • Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie woli uczęszczania do technikum: od 18 do 25 lipca 2023 r.
 • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 26 lipca 2023 r.
 • Skierowania na badania lekarskie: od 18 lipca 2023 r.
 • Dostarczenie badań lekarskich: do 25 lipca 2023 r.
 • Termin uzupełniającej rekrutacji: od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r.
Zasady rekrutacji technikum

Podsumowanie

Rekrutacja do technikum w roku szkolnym 2023/2024 jest procesem, który wymaga zdobycia odpowiedniej liczby punktów. Punkty można uzyskać za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik z egzaminu ósmoklasisty. Wszelkie szczegóły dotyczące punktacji, terminów i zasad rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich kuratoriów oświaty. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym i zdobycia miejsca w wymarzonym technikum!

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych