Integracja gospodarcza UE – co warto o niej wiedzieć?

Pokój, stabilność, dobrobyt i stałe podnoszenie warunków życia – wszystko to zawdzięczamy niezwykłej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska. Obecnie kojarzymy ją głównie z działaniami politycznymi, społecznymi i ochroną klimatu. Wszystko zaczęło się jednak od wyjątkowej współpracy gospodarczej kilku europejskich państw.

Rola integracji gospodarczej w powstaniu UE

W latach 50. XX w. sześć państw Europy Zachodniej postanowiło zacieśnić między sobą współpracę gospodarczą. Wszyscy mieli wtedy w pamięci okropne wydarzenia związane z II wojną światową. Aby historia się nie powtórzyła Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy i RFN postanowiły utworzyć Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Jej głównym celem był stały niczym niezachwiany wzrost gospodarczy państw członkowskich. Narzędziem do osiągnięcia celu było utworzenie wspólnego rynku.

EWG przekształciła się 1993 r. w Unię Europejską (UE), która obecnie zrzesza 28 państw. Integracja gospodarcza UE jest główną siłą napędową wspólnoty. Dzięki wspólnemu, wewnętrznemu rynkowi możliwy jest swobodny przepływ kapitału, towarów, usług oraz ludzi. Tworzy to olbrzymie możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości oraz stymuluje stały rozwój gospodarczy państw członkowskich. UE nadal ewoluuje obejmując coraz to nowe obszary polityki: od bezpieczeństwa zależnego od stosunków międzynarodowych, do palących problemów związanych z migracją i zmianami klimatu.

Etapy integracji gospodarczej UE

Integracja gospodarcza UE to proces, którego celem jest usuwanie barier ograniczających współpracę gospodarczą między państwami. Prowadzi ona do scalenia gospodarek narodowych poszczególnych państw członkowskich tak, aby tworzyły one jeden harmonijnie funkcjonujący organizm. Warto zaznaczyć, że ma ona poparcie większości mieszkańców państw członkowskich. Zgadzają się na nią nie tylko elity ze świata polityki i biznesu, ale również zwykli obywatele. Integracja co do zasady przebiega etapami.

Etapy integracji gospodarczej UE obejmują: preferencyjne porozumienia handlowe, utworzenie strefy wolnego handlu, unię celną, utworzenie wspólnego rynku oraz unię gospodarczą i walutową. Osiągnięcie pełnej integracji gospodarczej wymaga stałej i kompleksowej współpracy pomiędzy rządami państw członkowskich. Obecnie UE znajduje się na etapie budowania unii walutowej. Od 1999 r. Euro stopniowo wprowadzane jest w coraz większej liczbie państw. Po zamknięciu tego etapu pełna integracja będzie już tylko kwestią czasu. Wydaje się, że ma ona kluczowe znaczenie dla przyszłości całej Unii Europejskiej.