Biznes

Kwalifikowany pracownik ochrony – co oznacza?

Ochrona fizyczna osób i mienia to jedna z form działalności gospodarczej, która wymaga specjalnych uprawnień i kwalifikacji. Mimo tego, w każdej agencji ochrony pracują pracownicy kwalifikowani i niekwalifikowani. Zdobycie licencji i uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wiąże się ze zwiększeniem uprawnień oraz ze zmianą zakresu obowiązków. Z artykułu dowiesz się, jak zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony i jakie dzięki temu uzyskuje się uprawnienia.

Ochrona fizyczna – jak zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony?

Pracownik kwalifikowany to osoba, która uzyskała certyfikat potwierdzający ukończenie szkoły lub kursu z zakresu ochrony osób i mienia. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie swoich kompetencji, czyli uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Licencjonowany ochroniarz może pracować na rzecz przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia.

Aby ukończyć kurs, należy zdać egzamin, wykazać się znajomością podstaw prawa, trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną oraz wytrzymałość psychiczną. Ochroniarz z licencją musi ukończyć 21 rok życia oraz minimum szkołę gimnazjalną lub obecnie podstawową, posiadać nieposzlakowaną opinię od komendanta Policji lub jego odpowiednika z danego kraju, a także nie może być karany. 

Wszyscy licencjonowani pracownicy, których zadaniem jest ochrona osób i mienia, muszą się okresowo doszkalać. Kurs doszkalający dotyczy samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenia strzeleckiego oraz znajomości przepisów prawa związanych z ochroną osób i mienia. Dzięki temu kwalifikowani pracownicy ochrony stale zwiększają swoje kompetencje, przez co mogą świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony

Ochrona fizyczna polega na zapewnianiu bezpieczeństwa osobom oraz mieniu, dlatego praca ochroniarza wymaga pewnych predyspozycji psychicznych oraz fizycznych. Ochroniarz z kwalifikacjami ma prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego – wymienia się tutaj: kajdanki, siłę fizyczną (np. w celu obezwładnienia), pałkę teleskopową, gaz pieprzowy, a nawet broń palną. Należy jednak podkreślić, że środki te mogą zostać użyte jedynie w uzasadnionych sytuacjach – nie mogą być stosowane prewencyjnie i muszą zostać użyte zgodnie z zasadą proporcjonalności (środek przymusu powinien być dopasowany do zagrożenia).

Niektóre środki porządkowe mogą być wykorzystywane zarówno przez pracowników kwalifikowanych, jak i przez pracowników bez licencji. Zalicza się tutaj m.in.:

  • możliwość wylegitymowania w celu potwierdzenia tożsamości,

  • kontrolę uprawnień do przebywania w obiekcie,

  • kontakt ze służbami porządkowymi,

  • skłonienie osoby nieuprawnionej do opuszczenia zabezpieczanego obszaru.

Kwalifikowany pracownik ochrony może uczestniczyć w konwojowaniu wartości pieniężnych, ochranianiu osób VIP, tworzeniu planów zabezpieczania imprez, dozorowaniu systemów alarmowych. Często to właśnie pracownicy z licencją nadzorują pracę osób bez kwalifikacji. Jak widać, ochrona fizyczna osób i mienia wymaga nie tylko umiejętności i wiedzy, ale również odpowiedzialności ze strony pracowników.

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych