Finanse

Pożyczki od PFR w ramach Tarczy Kryzysowej

Tarcza antykryzysowa to nowy pomysł rządu na zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19. Dodatkowo zostały także uchwalone rozwiązania rozszerzające, które mają objąć swoim zasięgiem większą grupę podmiotów. Polski Fundusz Rozwoju PFR ma zamiar uruchomić również Tarczę Finansową, która będzie przeznaczona bezpośrednio dla firm. Nowy program ma być przeznaczony dla ponad 670 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Jak skorzystać z Tarczy Finansowej i jak zaksięgować pożyczkę od PFR?

Kto może skorzystać z pożyczki od PFR?

Program PFR ma pomóc mikroprzedsiębiorstwom, a także małym, średnim i dużym firmom. Tego typu pomoc nie obejmuje jednak samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców, którzy w swojej firmie nie zatrudniają pracowników na pełny wymiar czasu pracy. Na program przeznaczone jest 100 mld zł, które jest podzielone na trzy części. Budżet dla mikrofirm to 25 mld zł, dla średnich i małych 50 mld zł, a dla dużych firm 25 mld zł. Co więcej, 60 mld zł z tych środków może być traktowane jako bezzwrotna pomoc dla firm. Warunkiem jest kontynuowanie działalności po zakończeniu epidemii i brak zwolnień pracowników.

Według przewidywań, z Tarczy Finansowej skorzysta około 400 tysięcy firm. Właściciele dużych przedsiębiorstw muszą złożyć wniosek o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który jest dostępny na stronie PFR. Pozostałe firmy będą obsługiwane w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista znajduje się na stronie PFR. Wydatki sfinansowane z pożyczki od PFR mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Księgowanie udzielonej pożyczki PFR można wykonać w systemie wfirma.pl, posługując się schematem WYDATKI-KSIĘGOWANIE-DODAJ-FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT).

Na co można przeznaczyć środki z Tarczy Finansowej?

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy mogą wydać pieniądze z pożyczki od PFR na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Środków tych nie można używać do przejęcia innej firmy.

Pieniądze mogą być wydatkowane również na spłatę kredytów do 25% jego wartości oraz na rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Pieniędzy uzyskanych z subwencji nie można przeznaczać na płatności do właściciela, a także do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Pożyczki od PFR można również wydać na zwrot zgodny z warunkami określonymi w Programie i umowie subwencji.

Umorzenie części otrzymanych środków

Otrzymane w ramach Tarczy Kryzysowej środki mogą zostać częściowo umorzone. Warunki uprawniające do skorzystania z umorzenia uzależnione są od statusu przedsiębiorcy. W większości przypadków firmy muszą prowadzić działalność przez 12 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. Właściciele firm muszą również utrzymać stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie przez 12 pełnych miesięcy od dnia wypłaty subwencji. Jeśli przedsiębiorcy zaprzestaną prowadzenia działalności lub zmieni się stan zatrudnienia, są zobowiązani do zwrotu 100% subwencji. Jeśli jednak dotrzyma warunków, zostanie umorzone 75% pożyczki.

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych