Procedura naprawcza w imporcie

Sprowadzanie towarów spoza Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Niestety nie brakuje sytuacji, które nieco komplikują życie importerom. Przykładem będzie zatrzymanie towarów przez urząd celny. Nie należy się tym jednak stresować. Jeśli spełni się wymagania, uiści odpowiednie opłaty, to nie będzie problemów ze zwróceniem produktów. Nierzadko organ celny zatrzymuje przedmioty z powodu negatywnej opinii podmiotu kontrolującego. Oznacza to, że towary nie będą mogły znaleźć się w obrocie to czasu, aż nie przejdą przez pewien proces. Jest nim procedura naprawcza. służy ona do uzupełnienia braków w dokumentacji.

Co warto wiedzieć o procedurze naprawczej?

Nie zawsze sprowadzanie towarów z krajów azjatyckich lub innych państw nienależących do Unii Europejskiej przebiega sprawnie. Czasem wszystko się wydłuża, szczególnie jeśli pojawiają się jakieś niedoskonałości. Wystarczy niedopatrzenie w dokumentacji, aby pojawiły się większe lub mniejsze problemy. Inspekcja kontroli może wystawić negatywną opinię, co oznacza, że towary zostaną zatrzymane. Konieczna staje się procedura naprawcza, aby móc wprowadzić produkty do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Bardzo ważne jest to, aby towary zostały właściwie oznaczone. Muszą widnieć na nich wymagane oznakowania CE lub specjalne tabliczki znamionowe. Oczywiście wiąże się to również z dostarczenie do organu celnego dokumentów w postaci deklaracji zgodności towarów. Na tym jednak nie koniec. Konieczne staje się także to, aby sprowadzone produkty miały instrukcję napisaną w języku polskim. W zależności od rodzaju towarów i miejsca ich pochodzenia, przeprowadza się uszlachetnienie czynne lub bierne.

Trzeba jednak mieć na uwadze to, że samo zatrzymanie towarów przez Urząd Cfelny nie sprawia, że można przejść od razu do procedury naprawczej. W pierwszej kolejności należy załatwić oczywiście odpowiednie pozwolenie. a wydaje je naczelnik składu celnego.

Jakie wyróżnia się rodzaje procedury naprawczej i jakie obejmuje ona działania?

Procedura naprawcza dzieli się na procedurę dotyczącą przetwarzania pod ścisłą kontrolą celną oraz procedurę składu celnego. W pierwszym przypadku możliwe staje się przewiezienie produktów na obszar celny Unii Europejskiej, które zalicza się do niewspólnotowych. Ma to na celu poddanie ich procesom przetwarzania.

Efektem tych działań jest zmienianie rodzaju towarów lub ich stanu. Dopiero po przejściu odpowiednich procesów możliwe staje się dopuszczenie produktów do obrotu. Warto też wiedzieć, że do czasu aż produkty nie spełnią wymogów technicznych, nie będą stosowane środki polityki handlowej. W przypadku procedury składu celnego można umieścić towary niewspólnotowe w składzie celnym. Wiąże się to wszystko z zawieszeniem płatności za cło i podatków. Nie nakłada się również opłat celnych przywozowych. Możliwe staje się odroczenie płatności związanych z nakładanymi na importerów z Chin należnościami celno-podatkowymi.

Procedury składu celnego składają się z wielu działań. Zaliczyć można do nich wszystkie procesy, których efektem jest zmienianie rodzaju produktu. Wykonuje się rozmaite zabiegi, które poprawiają wygląd lub jakość handlową towarów sprowadzanych z krajów spoza Unii Europejskiej. Przeprowadza się również zabiegi, które mają przygotować produkty to ich późniejszej dystrybucji lub odsprzedaży, w zależności od ich przeznaczenia. Wszystko to ma na celu jak najszybsze dopuszczenie towarów do obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *