Biznes

Urlop na żądanie? Co każdy pracownik powinien o nim wiedzieć!

Pracownik zatrudniony na pełen etat ma prawo skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie to rodzaj urlopu wypoczynkowego. Jest szczególnie przydatny podczas nieprzewidzianych sytuacji takich jak awarii transportu, nagłego złego samopoczucia czy zalanego mieszkania. Kiedy i w jaki sposób można skorzystać z tego rodzaju urlopu? Oto kilka ważnych informacji.

Przepisy kodeksu pracy

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wybranym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu. Łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 4 dni, niezależnie od liczby miejsc zatrudnienia pracownika.

Wypoczynek na żądanie?

Urlop pracowniczy na żądanie jest urlopem wypoczynkowym, jednak nie wydłuża on okresu, jaki pracownik może przeznaczyć na odpoczynek. Pracownik w danym roku ma 26 dni wolnych od pracy, a urlop na jego żądanie nie zwiększa tej puli do 30 dni. Ten typ urlopu różni się od tego „klasycznego” tylko formą zgłoszenia u pracodawcy i nie musi on być uwzględniony w planie urlopowym. Jeżeli pracownik wykorzystał w danym roku wszystkie wolne dni, nie ma już możliwości wykorzystania urlopu na żądanie.

Złożenie i uzasadnienie wniosku

Kodeks pracy nie określa dokładnej formy wniosku o urlop. Można złożyć podanie w formie telefonicznej, poprzez wysłanie SMS-a lub e-maila, osobiście bądź pisemnie przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu. Forma pisemna jest najbezpieczniejszą opcją dla pracownika. Uzasadnienie wniosku nie jest obowiązkowe, jednak podanie konkretnego powodu nieobecności może pozytywnie wpłynąć na decyzję pracodawcy.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu pracowniczego na żądanie?

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu, gdy nieobecność zatrudnionego wpłynęłaby negatywnie na interesy firmy i uniemożliwiłaby normalny tok pracy zakładu. Odmowa pracodawcy może być również związana z nieterminowym złożeniem wniosku urlopowego przez pracownika. Wzięcie wolnego dnia zawsze musi być poprzedzone akceptacją przełożonego. Absencja pracownicza bez zgody pracodawcy może być traktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Wynagrodzenie za obecność na urlopie na żądanie

Urlop pracowniczy na żądanie jest urlopem wypoczynkowym, w związku z tym, w kwestii finansowej, traktowany jest tak samo. Zatrudnionemu przysługuje 100% wynagrodzenia. Nie należy jednak zapominać o tym, że wysokość wynagrodzenia za dni urlopu ustalane są na podstawie stałych i zmiennych składowych pensji.

Podsumowując, urlop na żądanie pracownika obejmuje maksymalnie 4 dni w całym roku kalendarzowym. Można go wykorzystać 4 razy w roku po jednym dniu lub 4 dni ciągiem. Ten typ urlopu budzi niekiedy sporo kontrowersji i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, dlatego przed zamiarem skorzystania z tego typu urlopu warto zapoznać się z powyższymi zasadami.

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych