Zależność między ceną a popytem – krzywa popytu

By dobrze zrozumieć pojęcie krzywej popytu, należy poznać zagadnienia ekonomii. Dla zwykłego laika te pojęcia nic nie znaczą lub znaczą tylko to dosłownie co określają. Prawdą jednak jest, by choć trochę pojąć, czym jest krzywa popytu, najlepiej jest wpierw zrozumieć czym jest popyt.

Popyt

Różnica pomiędzy ceną a ilością danego dobra nazywana jest popytem. W praktyce oznacza to ilość, za którą trzeba zapłacić i na którą są chętni, pragnący tę ilość kupić. W tym wypadku zawsze główną rolę odgrywa cena. Więcej chętnych kupi dobro po niższej cenie niż po wyższej. Czyli im cena będzie wyższa za dany produkt lub dane usługi, tym mniej dobra będzie zakupionego i odwrotnie im cena będzie niższa, tym więcej towaru czy usług będzie zakupionych. To jest właśnie krzywa popytu.

Definicja krzywej popytu

Najczęściej pojęcie – krzywa popytu używane jest w mikroekonomii. Wykres danej krzywej obrazuje ilość towarów lub usług, które będą chcieli zakupić konsumenci przy różnych cenach. Dzięki krzywej popytu można określić jak wysoka może być cena za dane dobra lub jak powinna być ona najniższa.

Gdy popyt zrówna się z podażą?

Czasami popyt zrównuje się z podażą, oznacza to, że w danym momencie nastąpiła równowaga rynkowa. Powstanie takiej równowagi daje możliwość powstania ceny równowagi rynkowej. Określenie tej ceny, daje z kolei możliwość tak zwanego oczyszczenia rynku z nadwyżki popytu lub podaży. W innym przypadku zawsze na rynku będzie nadwyżka i w zależności albo będzie więcej podaży nad popytem lub popytu nad podażą. Dla lepszego zobrazowania można powiedzieć, że popyt to inaczej nabywcy a podaż to producenci.
Wszelkie różnice między popytem a podażą na danych wykresach obrazuje właśnie krzywa popytu.

Wykres krzywej

Popyt i podaż najczęściej obrazuje się graficznie na wykresie. W tym wykresie oś pozioma obrazuje ilość dobra a oś pionowa cenę. W zależności czy cena rośnie czy maleje tak przesuwa się się krzywa popytu, która albo przesuwa się w dół lub w górę w przypadku gdy cena danego dobra rośnie.

Na popyt wpływa nie tylko cena

By dany towar schodził wszystko zależne jest nie tylko od jego niskiej ceny. Na popyt wpływają także inne aspekty.
1. Odpowiednia reklama i trafienie w gusta odbiorcy.
2. Ogłoszenie podwyżki danego towaru, wtedy ludzie na ogół kupią go więcej przed podwyżką.
Ponadto dużą rolę odgrywają: substytuty, dobra komplementarne i dochód.
Ogólną zasadą jest fakt, iż gdy cena rośnie ludzie kupują mniej, jednak czasami zdarzają się wyjątki. Przykładem mogą być paradoksy, które mają miejsce w ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.