Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – najważniejsze kwestie prawne

Początek lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku zainicjował migrację do RP obcokrajowców. Polscy pracodawcy wciąż chętnie podejmują współpracę z cudzoziemcami, jednak postępowanie legalizacyjne wymaga dopełniania odpowiednich formalności. Zróżnicowanie kwestii prawnych uzależnione jest od kraju, z którego dana osoba pochodzi.

Zezwolenie na pracę

Właściciel firmy zobowiązany jest do złożenia w urzędzie wojewódzkim pisemnego dokumentu, stanowiącego wniosek o wyrażenie zgody na włączenie obcokrajowca w strukturę przedsiębiorstwa. Zakład może również reprezentować kancelaria adwokacka TGC. Standardowe wnioski dotyczą cudzoziemców, którzy mają być zatrudnieni w oparciu o umowę z polskim właścicielem firmy. Zezwolenie wydawane jest na okres trzech lat. Przed uzyskaniem zaświadczenia należy złożyć test rynku pracy potwierdzający brak możliwości wypełniania deficytów w sektorze kadr osobami bezrobotnymi, posiadającymi polskie obywatelstwo. Dokument wydawany jest przez starostę właścicielowi firmy, który zgłosił ofertę zawierającą standardowe wymagania adekwatne do konkretnego stanowiska. W przypadku braku zainteresowania osób poszukujących zatrudnienia, urząd pracy wydaje w ciągu czternastu dni odpowiednie zaświadczenie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej  https://www.tgc.eu/obsluga-cudzoziemcow.

Sytuacje, w których test rynku pracy nie jest konieczny

Obcokrajowiec ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia o takiej samej wartości jak płace przyznawane obywatelom RP. Warto pamiętać, że oświadczenie starosty nie zawsze jest wymagane. Dotyczy to sytuacji, w której właściciel firmy wnioskuje o przedłużenia zezwolenia na pracę obcokrajowca na tym samym stanowisku. Oświadczenie nie jest również wymagane w przypadku zatrudniania obywateli Armenii, Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, pełniących zawodowe obowiązki przez okres trzech miesięcy.

Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z koniecznością dopełnienia przez właściciela firmy odpowiednich formalności. Decydując się na współpracę z obcokrajowcem, warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. Specjaliści posiadają bowiem odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji działań legalizujących pobyt i pracę osób spoza granic RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.