Najlepsze artykuły

Jakie są czynniki kształtujące podaż? Co oznacza równowaga rynkowa?

0
Równowaga rynkowa to jedno z fundamentalnych pojęć w ekonomii. To sytuacja, w której na rynku wielkość popytu jest równa wielkości podaży.

Czym dokładnie jest produkcja finalna?

0
Warto mieć świadomość, że produkcja finalna jest to wartość produktów, które nie tylko są już technicznie ukończone, ale również nie podlegają dalszej...

Zależność między ceną a popytem – krzywa popytu

0
By dobrze zrozumieć pojęcie krzywej popytu, należy poznać zagadnienia ekonomii. Dla zwykłego laika te pojęcia nic nie znaczą lub znaczą tylko to...

Krzywa obojętności konsumenta to wykres wyborów

0
Konsumenci mają prawo wyboru, sami mogą decydować co kupią, ile zapłacą i ile kupią danego dobra. Konsument zawsze będzie maksymalizował konsumpcję dóbr,...