Najlepsze artykuły

Czynniki wzrostu gospodarczego

0
Wytwarzanie dochodu narodowego traktuje się w teorii ekonomii jako proces tworzenia użyteczności, które są utożsamiane z wartością. Procesie tym biorą udział trzy...

Jakie są czynniki kształtujące podaż? Co oznacza równowaga rynkowa?

0
Równowaga rynkowa to jedno z fundamentalnych pojęć w ekonomii. To sytuacja, w której na rynku wielkość popytu jest równa wielkości podaży.

Najistotniejsze bariery rozwoju gospodarczego i zależności pomiędzy nimi

0
Każdy kraj dąży do rozwoju gospodarczego. Szybciej i płynniej rozwijająca się gospodarka krajowa to zwiększone przychody z podatków. Umiejętność odpowiedniego wpływania na...

Zależność między ceną a popytem – krzywa popytu

0
By dobrze zrozumieć pojęcie krzywej popytu, należy poznać zagadnienia ekonomii. Dla zwykłego laika te pojęcia nic nie znaczą lub znaczą tylko to...