Najlepsze artykuły

Jakie są czynniki kształtujące podaż? Co oznacza równowaga rynkowa?

0
Równowaga rynkowa to jedno z fundamentalnych pojęć w ekonomii. To sytuacja, w której na rynku wielkość popytu jest równa wielkości podaży.

Czynniki wzrostu gospodarczego

0
Wytwarzanie dochodu narodowego traktuje się w teorii ekonomii jako proces tworzenia użyteczności, które są utożsamiane z wartością. Procesie tym biorą udział trzy...

Najistotniejsze bariery rozwoju gospodarczego i zależności pomiędzy nimi

0
Każdy kraj dąży do rozwoju gospodarczego. Szybciej i płynniej rozwijająca się gospodarka krajowa to zwiększone przychody z podatków. Umiejętność odpowiedniego wpływania na...

Zmiany warunków równowagi – Krzywa popytu

0
Osiągnięta równowaga rynkowa może zostać zakłócona przez zmiany pozacenowych czynników determinujących popyt i podaż. Przyjmując, że wskutek wzrostu dochodów nabywców krzywa popytu...