ILE CZASU UPŁYNIE ZANIM WINDYKATORZY PODEJMĄ DZIAŁANIA?

Zadłużenie może szybko dopaść człowieka. Może to być spowodowane okresem bezrobocia, niespodziewanymi kosztami, rozpadem związku lub nawet brakiem zrozumienia, jak najlepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. Niezależnie od przyczyny, jeśli znajdziesz się w obliczu długu, z którym nie możesz już sobie poradzić, nie chowaj głowy w piasek i nie licz na to, że dług zniknie.

JAK DŁUGO MOGĄ CIĘ ŚCIGAĆ WINDYKATORZY?

Od czasu, gdy ostatnia płatność była należna lub nastąpiło uznanie długu, wierzyciel ma sześć lat na ściganie większości niezabezpieczonych, niespłaconych długów lub dwanaście lat w przypadku niektórych braków hipotecznych. Wszelkie działania mające na celu odzyskanie długu nie mogą być kontynuowane po upływie sześciu lat od daty uznania długu.

JAK DALEKO WSTECZ MOGĄ SIĘGAĆ FIRMY WINDYKACYJNE?

Windykatorzy mają ograniczony czas na ściągnięcie większości długów. Znany jako okres przedawnienia, od ostatniej korespondencji lub ostatniej płatności, twój wierzyciel ma sześć lat na podjęcie działań. Jednakże, czas ten jest dłuższy w przypadku kredytów hipotecznych (do 12 lat na głównym koncie).

JAK DUŻO MAJĄ CZASU NA ŚCIĄGNIĘCIE DŁUGU?

Z wyjątkiem długów za obrażenia cielesne, które przedawniają się po trzech latach, masz sześć lat na ściągnięcie długów za zaległości czynszowe, debety, pożyczki na dzień wypłaty, karty sklepowe, karty kredytowe, zaległości w podatku lokalnym, nadpłaty zasiłków, katalogi lub pożyczki osobiste. Pragniesz więcej szczegółów – poczytaj https://pozyczkolog.pl/

ILE CZASU UPŁYWA ZANIM DŁUG WYGAŚNIE?

Czas wygaśnięcia długu wynosi 10 lat. Dokonując regularnych miesięcznych płatności nie możesz być postawiony przed sądem, dopiero gdy nie dokonasz płatności, wierzyciel rozpocznie proces i wygaśnie po sześciu latach. Jeśli jednak dokonasz płatności po rozpoczęciu postępowania przez wierzyciela, okres sześciu lat rozpocznie się od nowa.

JAK FIRMY WINDYKACYJNE MOGĄ CIĘ ZNALEŹĆ?

Windykatorzy wykorzystują agencje informacji kredytowej do śledzenia ludzi. Nawet jeśli przeprowadzisz się do nowego domu i nie podasz adresu do korespondencji, firmy windykacyjne przeprowadzają kwerendy kredytowe, aby śledzić ludzi poprzez ich rachunki za media i telefony komórkowe.

JAK DŁUGO MOŻESZ BYĆ ŚCIGANY ZA DŁUG?

Sześć lat. Jeśli firma windykacyjna poinformuje Cię, że kieruje sprawę do sądu, termin, w którym musi ściągnąć dług wynosi sześć lat dla większości pożyczek. Na https://pozyczkolog.pl/ znajdziesz więcej ciekawych informacji dotyczących pożyczek i konsolidacji długów. 

JAK DŁUGO DŁUG MOŻE BYĆ NIESPŁACONY?

Chociaż w przypadku spłat kredytów hipotecznych okres ten może być dłuższy, dług może być niespłacony tylko przez sześć lat. Po upływie sześciu lat dług może ulec przedawnieniu, a to oznacza, że nie musisz płacić, jeśli nie skontaktowałeś się z pożyczkodawcą w tym czasie.

CZY AGENCJE WINDYKACYJNE MOGĄ POZWAĆ CIĘ DO SĄDU?

Agencje windykacyjne mają pełne prawo podać Cię do sądu, jeśli nie dokonujesz płatności za pożyczki i inne produkty finansowe.

CZY FIRMA WINDYKACYJNA MOŻE PRZYJŚĆ DO TWOJEJ PRACY?

Taktyka windykatorów w celu odzyskania długów jest ograniczona przez prawo. Nielegalne jest, aby inkasent przyszedł do miejsca pracy, aby odebrać zapłatę. Mogą oni jednak dzwonić do Ciebie w pracy, ale możesz poprosić, aby tego nie robili i zgodnie z prawem muszą przestać.

KIEDY POWINIENEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM W SPRAWIE MOICH PROBLEMÓW Z WINDYKACJĄ?

Większość kwestii prawnych można rozwiązać bez konieczności korzystania z pomocy prawnika. Jeśli firma windykacyjna zdecyduje się skierować sprawę do sądu, możesz potrzebować porady prawnej lub reprezentacji.

Materiał partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.