Jaka będzie idealna praca dla introwertyka?

Choć w obecnych czasach umiejętność pracy w zespole jest cechą chętnie poszukiwaną przez potencjalnych pracodawców, nie zawsze tak musi być. Nie można bowiem zapominać o tym, że na ogólną populację potencjalnych pracowników składają się zarówno osoby otwarte, pewne siebie i bardzo ekspansywne, jak również ciche i wycofane. Osoby te stronią od nadmiernych kontaktów międzyludzkich, zarówno w relacjach prywatnych, jak i służbowych. Dlatego właśnie idealna praca dla introwertyka powinna uwzględniać jego unikalne cechy charakteru.

Czym charakteryzują się introwertycy?

Introwertycy to osoby, które po raz pierwszy zostały scharakteryzowane przez Carla Gustava Junga, a następnie dogłębnie przeanalizowane przez Hansa Eysencka w jego teorii osobowości. Większość koncepcji psychologicznych skłania się ku temu, że introwertycy preferują spędzanie czasu w samotności lub ewentualnie w wąskim gronie osób im najbliższych. Unikają oni zatem tłumu oraz towarzyszącego mu hałasu. W związku z tym odczuwają duży dyskomfort w momencie wymuszonego kontaktu z dużą ilością osób, choćby podczas pracy w tak zwanym open space czy w bardzo szerokim zespole. Będą oni zatem dążyć do ograniczenia konieczności przebywania w miejscach, które pociągają za sobą konieczność nawiązywania kontaktów z wieloma postronnymi osobami. Introwertycy preferują pracę w samotności i ciszy, na przykład w formie zdalnej. Nie można jednak pomijać atutów tego typu osób. Mimo że są one nieśmiałe i wycofane cechują się niezwykłą precyzją pracy, koncentracją na obranym celu oraz dotrzymaniem ustalonych terminów. Są to osoby niezwykle kreatywne oraz posiadające zmysł analityczny.

Jaka praca dla introwertyka będzie zatem odpowiednia?

Wśród wielu zawodów pożądanych na rynku pracy i wybieranych przez introwertyków wymienić należy programistę czy administratora baz danych. Praca ta bowiem pozwala wykorzystać potencjał introwertyków, w tym choćby ukierunkowanie się na konkretnym zadaniu, pracę w skupieniu oraz w ciszy i samotności, a także zdolność myślenia analitycznego. Większość zadań związane z tego typu pracą może być realizowana w formie zdalnej, zgodnie z indywidualnym rytmem wybranym przez introwertyka. Osoby skryte oraz unikające nadmiernych kontaktów międzyludzkich sprawdzą się również doskonale w zawodach, które wymagają skupienia, bogatej wyobraźni oraz kreatywnego myślenia. W tym przypadku warto wspomnieć choćby o tłumaczach języków obcych, pisarzach, korektorach czy copywriterach. Zadania mogą być bowiem wykonywane zdalnie bez konieczności zbędnych kontaktów międzyludzkich. Nie można jednak zapominać o tym, że tego typu twórcze profesje wymagają koncentracji, dobrego zarządzania czasem oraz szerokiej wiedzy.

W jakich innych zawodach dobrze sprawdzą się introwertycy?

Zdolność analitycznego myślenia, terminowość oraz skrupulatność to cechy, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane na stanowisku audytora czy księgowego. Ponadto precyzja wymagana jest na stanowisku laboranta, który prowadzi badania i eksperymenty naukowe. Praca ta bowiem wymaga uwagi, koncentracji oraz umiejętności szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów. Nie jest ona bowiem zwykle jedynie odtwórcza lecz w wielu przypadkach wymaga projektowania procesów oraz umiejętności wyciągania prawidłowych wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *