Gospodarka

Jaki kierunek studiów wybrać?

Wybór kierunku studiów to trudne zadanie ze względu na wiele możliwości i brak jednoznacznej odpowiedzi czy obrana droga jest opłacalna.

Jaki kierunek studiów wybrać?

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy absolwent studiów technicznych lepiej odnajdzie się na rynku pracy niż osoba z dyplomem kierunku humanistycznego. Wnioski płynące z obserwacji rynku pracy wskazują na potrzebę zatrudnienia ludzi z umiejętnościami. Umiejętności z kolei powinny zostać nabyte na studiach, ale teoria często nie przekłada się na jej praktyczne odzwierciedlenie. W związku z tym często bardzo dobrze opłacanymi pracownikami zostają ludzie z wykształceniem innym niż przynależne do danego zawodu. Nie jest to jednak regułą.

Równowaga

Przy wyborze kierunku studiów należy zachować równowagę, biorąc pod uwagę własne predyspozycje i perspektywę zatrudnienia jako absolwent danego kierunku. Zdarza się, że młodzi ludzie zmieniają kierunek studiów, gdyż w trakcie nauki okazuje się, że mieli zupełnie inne wyobrażenie zarówno dotyczące zawodu, jak i samej nauki. Aby podjęta decyzja okazała się trafna, warto zapoznać się z opiniami dostępnymi w internecie lub przyjść na dni otwarte uczelni.

bookslandia.net.pl