Kogo obowiązuje prawo pracy?

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa najbliższa większości ludzi. Dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. W praktyce oznacza to, że większość dorosłych ludzi powinna znać przepisy znajdujące się w Kodeksie pracy, by dochodzić swoich praw i przestrzegać obowiązków. Kto podlega pod Kodeks pracy?

Prawo pracy a rodzaj umowy z pracownikiem

Prawo pracy obowiązuje w przypadku umów o pracę. Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Ich zapisy reguluje Kodeks cywilny. Umowa o pracę jest natomiast regulowana wyłącznie przez Kodeks pracy. ADK Kancelaria Adwokacka jest prowadzona przez prawnika, który zajmuje się udzielaniem porad prawnych z tej dziedziny. W razie wystąpienia sporów dotyczących umowy zawartej z pracodawcą, prawnicy wskazują, w jaki sposób można je rozwiązać.

Umowę zlecenie i umowę o dzieło nie są objęte przepisami Kodeksu pracy, nawet gdy pracownik wykonuje takie same zadania jak osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Z tego względu tzw. umowy śmieciowe stawiają zatrudnione osoby w gorszej sytuacji w przypadku sporów z pracodawcą. Sądy pracy przyjmują sprawy wyłącznie od pracowników, którzy zajmowali dane stanowisko firmie na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub przestrzegania praw przysługujących kobietom ciąży, pracownik ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności przed sądem pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych pracownik jest chroniony w mniejszym stopniu.

Prawo pracy a zatrudnianie pracowników

Prawo pracy reguluje sposób zatrudniania pracowników i ich zwolnienia z pracy. W kodeksie zawarto przepisy, które zobowiązują pracodawcę do wypłacenia odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, a także chronią pracowników przed zwolnieniem bez przyczyny. Wysokość odprawy jest szczegółowo określona w przepisach. Podobnie jest w przypadku ochrony przed wypowiedzeniem w okresie choroby lub ciąży oraz podczas urlopu macierzyńskiego. Przepisy są tak skonstruowane, aby pracownik mógł przeprowadzić leczenie lub powiększyć rodzinę bez ryzyka utraty pracy.

Kodeks pracy zawiera również szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości zwolnienia pracownika dyscyplinarnie, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ustawodawca dopuszcza możliwość, że pracownik będzie nieuczciwy wobec zatrudniającej go firmy. Jeśli tak się stanie, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę natychmiast bez konsekwencji. Prawo pracy chroni bowiem obie strony umowy i określa wszystkie obowiązki oraz prawa przysługujące pracownikom i ich pracodawcom. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.