Finanse i ekonomia

Czym jest VAT należny a czym VAT naliczony

Czym się różni VAT należny od VAT-u naliczonego? Jak obliczyć kwotę tego podatku? Kiedy można odliczyć podatek VAT? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule – zachęcamy do lektury!

Czym jest podatek VAT i kiedy został wprowadzony?

Podatek VAT, innymi słowy podatek od towarów i usług, został wprowadzony wraz z ustawą z dnia 8.01.1993 r., która weszła w życie 5.07.1993 r. VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, pobieranych na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Obecnie stawki VAT-u w Polsce są dwie: podstawowa to 23% i obniżone: 0%, 5% i 8%. O tym, jaką stawkę zastosować do danego rodzaju produktu, można sprawdzić w załączniki do ustawy o podatku od towarów i usług.

Czym różni się VAT należny od naliczonego?

VAT należny jest podatkiem doliczanym do kwoty netto sprzedaży. Wysokość tego zobowiązania zależy od ceny towaru oraz stawki podatku. Rozlicza się go, uzupełniając deklarację VAT-7. 

Z kolei VAT naliczony to podatek od nabytych towarów i usług, które podatnik może odliczyć w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Każdy tego typu wydatek powinien być odpowiednio udokumentowany. W przypadku zakupów na terenie kraju fakturą, a importu dokumentem celnym albo deklaracją importową.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: https://pragmago.pl/porada/vat-nalezny-i-vat-naliczony/  

Jak obliczyć VAT należny i VAT naliczony?

By obliczyć VAT należny, wystarczy zsumować wartość VAT-u naliczonego od zakupów dokonanych w okresie miesiąca, za który ma zostać wykonane rozliczenie (ewentualnie kwartału, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Z kolei VAT naliczony to suma podatku VAT za zakup środków trwałych i innych wydatków “na firmę”. 

Kiedy można odliczyć podatek VAT?

Istnieje określona grupa podatników, którzy mogą odliczać VAT. Są to czynni podatnicy VAT, czyli osoby, które złożyły odpowiedni wniosek, by być tzw. “VAT-owcami”. Na początkowych etapach prowadzenia działalności mogą oni, ale nie muszą, złożyć do urzędu stosowny wniosek. W momencie, gdy roczne obroty firmy przekraczają 200 000 złotych, wówczas zgłoszenie na formularzu VAT-R jest obowiązkowe. VAT-owcy mogą odliczać VAT naliczony od VAT-u należnego i tym samym znacząco zredukować wysokość obciążeń podatkowych. Osoby, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej lub korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, nie mogą go odliczać. Bez względu na wysokość obrotów, istnieją branże, które muszą płacić VAT od początku prowadzenia działalności. Są to m.in. usługi prawnicze, jubilerskie, ściąganie długów, w tym factoring, a także sprzedaż określonych grup towarów (m.in. wyroby tytoniowe i metale szlachetne).