5 najczęstszych nieprawidłowości w sprawach kadrowo-płacowych w firmach

Błędy w sektorze HR i aktach księgowych mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorstwo wysokich kar finansowych. Dysfunkcyjne obszary obniżają ponadto efektywność prowadzonych działań biznesowych. Warto wiedzieć, jakie błędy kadrowo-płacowe popełniają najczęściej przedsiębiorcy.

Nieuwzględnione działania z obszaru miękkiego HR

W sektorze human resources wykorzystywane są dwie koncepcje. Firmy najczęściej koncentrują się jednak na działaniach zorientowanych wokół twardego HR. Chcąc osiągnąć sukces w danym sektorze rynkowym, zatrudniony personel należy jednak traktować jako źródło pozwalające osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Duże znacznie ma inwestycja kapitału przedsiębiorstwa w kursy oraz szkolenia zwiększające wiedzę i  poszerzające zakres umiejętności poszczególnych pracowników.

Nieodpowiednie kompetencje personelu

Zatrudniając osoby na dane stanowisko, przedsiębiorcy często bazują na własnych oczekiwaniach oraz doświadczeniu. Zdarza się, że jednostki przyjmowane na dane stanowisko nie posiadają odpowiednich umiejętności. W przypadku dużej liczby osób chętnych weryfikacja poszczególnych predyspozycji jest dodatkowo utrudniona. Wybór odpowiednich pracowników ułatwiają jednak profesjonalne firmy, specjalizujące się w tego typu działaniach. Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/.

Brak regularnej kontroli działu kadr oraz sektora płac

Chcąc osiągnąć sukces w danym obszarze rynkowym, warto monitorować przeprowadzane operacje. Przedsiębiorcy często zapominają jednak o rzetelnej analizie działu kadr i płac, co prowadzi do nałożenia kar finansowych, obciążających budżet danej firmy. Audyt pozwala wykryć nieprawidłowości w dokumentacji personalnej lub należnościach związanych z obowiązującymi składkami pracowniczymi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  https://www.ca-staff.eu/audyt-kadrowo-placowy.

Wdrożenie i obsługa PPK

Pracownicze plany kapitałowe stanowią oszczędnościowy program dla osób zatrudnionych w oparciu o różnorodne formy umowy. Wielu przedsiębiorców uważa, że wdrożenie i obsługa PPK stanowi element działań realizowanych przez biura rachunkowe. Instytucje finansowe nie odpowiadają jednak za tego typu operacje.

Nieprawidłowa lista płac

Obowiązujące w Polsce przepisy nie uwzględniają elementów, które powinny znaleźć się na dokumencie potwierdzającym naliczanie obowiązkowych wynagrodzeń. Lista płac jest dobrowolnym aktem księgowym. Prawidłowo sporządzony dokument ułatwia jednak obliczenie wartości pensji. Lista płac powinna obejmować informacje podatkowe, czas pracy oraz listę ewentualnych dodatków.

Dział kadr i sektor płac wymagają monitoringu. W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy podjąć odpowiednie działania, usprawniające dysfunkcyjne obszary. Chcąc uniknąć błędów, warto korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *