Krzywa obojętności konsumenta to wykres wyborów

Konsumenci mają prawo wyboru, sami mogą decydować co kupią, ile zapłacą i ile kupią danego dobra. Konsument zawsze będzie maksymalizował konsumpcję dóbr, jednak ma on pewne ograniczenia i są nimi dochody, którymi dany konsument w danym momencie dysponuje.

Ograniczenia konsumenta

Konsument zawsze będzie chciał kupić jak najwięcej dóbr i to po jak najniższej cenie. Jednak każdy konsument ma swoje pewne ograniczenia. Najczęściej ogranicza go jego dochód, na który dany konsument ma raczej wpływ, ponieważ może zarabiać więcej przy większym nakładzie pracy, oraz cena za dany produkt, na którą wpływu raczej nie ma.
To ile dobra dany konsument kupi lub chce kupić, też jest zależne od niego samego i dla każdego konsumenta stanowi inną wartość. Dla jednego konsumenta dana ilość jest zbyt mała dla innego może być zbyt duża. Te wartości się wciąż zmieniają, ponieważ zmieniają się też ciągle gusta konsumentów i ich zapotrzebowania. Czasami jeden konsument kupuje to inny tamto a następnie sytuacja się odwraca.

Czym jest krzywa obojętności konsumenta?

Ograniczenia konsumenta i jego potrzeby powodują, że zapotrzebowanie na dane dobra wciąż się zmienia. Konsument zawsze ma prawo wyboru i w przypadku gdy chodzi o dany wybór pomiędzy dwoma dobrami, zawsze wybierze to co będzie dla niego miało o wiele wyższą użyteczność całkowitą. Czyli reasumując konsument zawsze wybierze to co będzie potrzebował i co mu się najlepiej będzie opłacało.
W tym miejscu dochodzi się do pojęcia – krzywa obojętności konsumenta – oznacza ona bowiem obraz wyboru dwu kombinacji dóbr, które dają konsumentowi ten sam poziom użyteczności całkowitej.

Wykres krzywej obojętności konsumenta

Krzywa obojętności konsumenta jest pokazywana na danym wykresie. jest to krzywa ruchoma, ponieważ kształtują ją różne poziomy satysfakcji, jaką osiągnąć miał w danym momencie klient.
Czasami krzywa obojętności jest korzystna dla klienta ale jest dla niego nieosiągalna i w teki przypadek tez może spowodować to, że klient po dane dobra nie sięgnie.

Konsumpcja a oszczędności

Konsument dysponujący jakimś dochodem, stara się go rozdysponować na konsumpcje i na oszczędności. Każdy chce mieć jakieś oszczędności i w miarę swoich możliwości chce rozdysponować kwoty, którymi dysponuje. Taki stan rzeczy jest trudny do osiągnięcia i nie zawsze możliwy przy niskich dochodach i zawsze najbardziej cierpią oszczędności, ponieważ konsument to na nie przeznacza jak najmniej środków.
W ten sposób tworzy się linia możliwości rynkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.