BiznesE-commerce

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – kto za nią odpowiada?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć osoby do jej udzielania. Działania podjęte przez podmiot zatrudniający powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 

Kurs pierwszej pomocy

Przepisy nie określają kwalifikacji, jakie powinna mieć osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy. Dobrze jednak, jeśli posiada ona odpowiednią wiedzę, którą można zdobyć w wielu miastach Polski. Na przykład kurs pierwszej pomocy w Warszawiezapewnia elementarną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a także umiejętności adekwatne do zagrożeń występujących w zakładzie pracy. Inne niebezpieczeństwa występują bowiem w biurach, gdzie wystarczające może być dwudniowe szkolenie, a inne – w zakładach przemysłowych. W tym drugim  przypadku niezbędne może być odbycie kilkudziesięciogodzinnego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do udzielania pierwszej pomocy pracodawca może wyznaczyć pracownika, który odbył obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak musi on mu zapewnić dodatkowy kurs. 

Odpowiedzialność pracownika

Udzielanie pierwszej pomocy to zadanie, które obarcza osobę wyznaczoną wielką odpowiedzialnością. Samo wystąpienie wypadku, doznanie rozmaitych urazów przez poszkodowanych oraz świadomość udzielenia pierwszej pomocy generuje duży stres i napięcie. W związku z tym pracownicy wyznaczeni do takiej funkcji często mają obawy, czy poradzą sobie w trudnej sytuacji. To całkiem normalna reakcja, ponieważ nie każdy ma predyspozycje do udzielania pomocy w razie wypadku lub zagrożenia życia. Pracodawca powinien dobrze się zastanowić, kogo typuje do takiej funkcji, a do tego najlepiej wysłać taką osobę na szkolenie teoretyczne z elementami praktycznych działań. 

Szkolenia z dziedziny BHP najczęściej obejmują elementy pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jednak przekazywane w trakcie zajęć wiadomości nie są wystarczające dla osób, które zostały wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy ci muszą przejść bardziej ukierunkowane kursy obejmujące szerszy zakres wiedzy. 

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych