Jak kształtuje się struktura systemu bankowego w Polsce

0
134

System bankowy stanowi istotną część gospodarki każdego kraju. Pieniądz jest jednym z podstawowych dóbr, które odpowiada za dobrobyt. Nic dziwnego, że ten temat jest często poruszany przez ekonomistów oraz polityków. W Polsce, ale również i na świecie wiele osób kojarzy system bankowy z placówkami, które udzielają kredyty i przechowują depozyty. Jest to błędne myślenie, ponieważ struktura systemu bankowego w Polsce jest zdecydowanie szerszym pojęciem.

Struktura systemu bankowego w Polsce

Najważniejszą instytucją związana ze strukturą systemu bankowego w Polsce jest Narodowy Bank Polski zwany w literaturze przedmiotu bankiem centralnym lub bardziej kolokwialnie „bankiem banków”. Spełnia on szereg funkcji związanych z polityką monetarną państwa. Poza nim w skład systemu bankowego wchodzi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego oraz znane wszystkim banki komercyjne i spółdzielcze.

Funkcje Narodowego Bankowego Polskiego

Warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski stoi niejako na czele systemu finansowego Polski. W związku z tym spełnia nieco inną rolę niż tradycyjne banki komercyjne, które na co dzień odwiedzają klienci. Przede wszystkim w jego gestii leży emisja znaków pieniężnych. Wspomniane znaki pieniężne to nic innego jak banknoty i monety. Innymi słowy mówiąc, za emisję pieniędzy, które znajdują się w portfelach obywateli, odpowiada właśnie Narodowy Bank Polski. Oprócz tego instytucja ta jest odpowiedzialna za wiele innych aspektów. Bank centralny m.in. reguluje podaż pieniądza oraz wpływa na rozwój przedsiębiorczości.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Struktura systemu bankowego w Polsce to nie tylko banki sensu stricto. Świetnym przykładem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego główną rolą jest zabezpieczanie interesu konsumentów na wypadek upadłości banku komercyjnego. W takim przypadku klienci otrzymują zwrot pieniędzy do wysokości 100 tys. euro. Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada rachunek rozliczeniowy w NBP, na którym gromadzone są pieniądze na tzw. czarną godzinę.

Komisja Nadzoru Finansowego

Trzecią instytucją, którą należy wymienić przed bankami komercyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego. Ten centralny organ administracji rządowej sprawuje kontrolę nad rynkiem finansowym. Sprawuje nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy oraz nad rynkiem kapitałowym.

Banki komercyjne

Ostatnim elementem struktury systemu bankowego w Polsce są banki komercyjne. Pomimo że wiele osób wymieniłoby je na pierwszym miejscu, to tak naprawdę zajmują one ostatnie miejsce w tej hierarchii. Ich działalność jest regulowana w mniejszym, bądź większym stopniu przez wyżej wymienione instytucje. Niemniej jednak przeciętny konsument najwięcej ma do czynienia właśnie z bankami komercyjnymi, stąd właśnie dlatego może wynikać taki tok rozumowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here