Kontrakty CFD – wszystko, co musisz wiedzieć o kontraktach na różnicę kursową

Traderzy często korzystają z kontraktów CFD, aby rozszerzyć swoje narzędzia handlowe. Oferują one możliwość czerpania zysków z trendów wzrostowych i spadkowych. Porozmawiajmy o tym, czym są kontrakty CFD i co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo z nich korzystać i osiągać zyski.

Kontrakt CFD: na czym polega jego istota

Kontrakt CFD jest umową pomiędzy dwoma stronami (sprzedającym i kupującym) w celu przeniesienia różnicy pomiędzy ceną aktywa w momencie otwarcia i zamknięcia transakcji. Ten instrument pochodny jest często wykorzystywany przez traderów.

Stosując kontrakty CFD można w pełni handlować różnymi aktywami w tym samym czasie – akcjami, indeksami, walutami, w tym cyfrowymi. Jednak rynek giełdowy bardzo korzysta ze stosowania takich kontraktów, ponieważ trendy utrzymują się dłużej, a papiery wartościowe różnych emitentów poruszają się znacząco po ukazaniu się raportów.

Charakterystyka kontraktów CFD

CFD jest skrótem od Contract For Difference, a tu znajdziesz dalsze informacje, który po polsku oznacza „kontrakt na różnicę kursową”. Pozwala handlować nie samym instrumentem, ale jego ceną. Taki handel to spekulacja na ruchy cen w dowolnym kierunku. Inwestor otrzymuje wszystkie korzyści związane z handlem akcjami bez ich faktycznego posiadania.

Umowa taka podąża za zmianami ceny składnika majątku i jest zawierana na krótki okres. Jego zakup nie zakłada wypłaty dywidendy. Ponadto transakcje odbywają się tylko pomiędzy brokerem a przedsiębiorcą.

CFD zostały stworzone w celu zaspokojenia potrzeb spekulantów z małym depozytem, ponieważ dla operacji z nimi konieczne jest zdeponowanie tylko części środków z ceny aktywów bazowych. Ten rodzaj handlu nazywany jest margin trading, czyli handlem z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Takie kontrakty zwiększają liczbę uczestników umożliwiając dostęp do rynku inwestorom z niewielkim kapitałem.

Zasada działania kontraktów CFD

Handel CFD to kupno i sprzedaż aktywów na giełdzie i rynku walutowym. Wyjaśniamy, jak to działa. Kiedy na przykład inwestor przewiduje, że akcje danej spółki wzrosną o wartość z 500 do 600 dolarów, może otworzyć transakcję kupna po aktualnej cenie i zamknąć ją, gdy osiągnie ona przewidywaną wartość. Handel CFD w takiej sytuacji niewiele się różni i nie jest bardziej skomplikowany niż handel realnymi papierami wartościowymi. Możliwe jest uzyskanie zysku ze wzrostu notowań.

Rozważmy również sytuację, w której uczestnik rynku zakłada, że cena akcji zacznie spadać. Wtedy nie da się ich sprzedać według klasycznego schematu, dlatego warto wykorzystać kontrakt CFD na spadek. Przykładowo, inwestor zakłada, że wartość akcji spółki spadnie z 500 do 400 dolarów. Jeśli prognoza jest prawidłowa, możliwe jest zarabianie na trendzie spadkowym. W tym celu otwiera się krótką pozycję CFD na akcje spółki po 500 USD i ustawia take profit na 400 USD.

Artykuł sponsorowany