Monetaryzm i inne ważne pojęcia

0
166

Słowo takie jak monetaryzm i założenia monetaryzmu powinny być znane każdemu studentowi ekonomii i każdemu kto czuje, że ekonomia jest mu bliska. Monetaryzm to jeden z trzech głównych nurtów jeśli chodzi o współczesną makroekonomię, dlatego warto poznać ten nurt bliżej.

Studia ekonomiczne

Egzamin z makroekonomii a także egzamin z mikroekonomii są nazywane jednymi z najtrudniejszych egzaminów na samym początku studiów ekonomicznych. Oczywiście sen z powiek spędza studentom także matematyka, egzaminy i kolokwia z matematyki, a także statystyki i ekonometrii. Każdy student, szczególnie ten, który nie do końca polubił matematykę w szkole średniej, obawia się tych przedmiotów i egzaminów. Trzeba jednak przyznać, że takie podstawy są niezbędne, aby później spokojnie uczyć się wszystkich przedmiotów, tych bardziej szczegółowych. Zaliczenie każdego przedmiotu zbliża studenta do tego, aby stać się pełnoprawnym absolwentem ekonomii bądź innego kierunku ekonomicznego. Wybór przedmiotów na studiach ekonomicznych z pewnością jest przypadkowy i ma swój cel i sens. Badanie wpływu tego jak polityka pieniężna państwa działa na dochód narodowy jest bardzo ważne. Monetaryści i keynesiści walczą ze sobą w niektórych poglądach. To zrozumiałe, ponieważ nigdy nie jest tak, że wszyscy badacze zgadzają się ze sobą. Każdy ma prawo do swojego zdania i swojej teorii.

Popyt, podaż i cena jako ważne pojęcia z ekonomii

Pojęcia takie jak cena, popyt i podaż są bardzo często obecne w czasie rozmów ekonomistów. Popyt cena i podaż wpływają na siebie. Kiedy jedna wartość rośnie, inna również rośnie albo maleje. To wszystko zapisane jest w sprawach ekonomii, które dobry ekonomista musi opanować i być z nimi za pan brat. Nie chodzi tylko i wyłącznie o nauczenie się na pamięć tych praw, ale przede wszystkim o ich zrozumienie i umiejętność zastosowania w praktyce. Eksperci do spraw ekonomii bardzo często są zapraszani na przykład do programów telewizyjnych, aby komentowali współczesne wydarzenia ze świata gospodarki. Wtedy potrzebna jest umiejętność szybkiego nazywania rzeczy po imieniu i korzystania ze swojej wiedzy, aby skomentować te wydarzenia szybko i sprawnie. Trzeba zatem mieć w głowie całą przeszłość jeśli chodzi o ekonomię, aby korzystać z tej wiedzy do komentowania rzeczy współczesnych. Odwoływanie się do przeszłości jest niezbędne, aby mieć dobry obraz teraźniejszości. Trzeba wiedzieć jakie konsekwencje miały decyzje podejmowane kiedyś dla gospodarki poszczególnych krajów i całego świata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here