Zmiany warunków równowagi – Krzywa popytu

0
Osiągnięta równowaga rynkowa może zostać zakłócona przez zmiany pozacenowych czynników determinujących popyt i podaż. Przyjmując, że wskutek wzrostu dochodów nabywców krzywa popytu...

Transformacja systemowa w Polsce- jak ocenić te zmianę?

0
W latach 80-tych XX wieku w Polsce nastąpiła wielka zmiana wpływająca na całe społeczeństwo. Była to nie tylko przemiana społeczna, ale również...

Elastyczność mieszana popytu- czyli jak cena jednego produktu wpływa na sprzedaż...

0
Kluczową zasadą działającą na rynku jest prawo podaży i popytu. Jeśli chodzi o jeden unikalny produkt wszystko wydaje się proste. Jednak sytuacja...

Punkt równowagi konsumenta od kuchni

0
Na zainteresowanie klienta ofertą oraz ilością produktów, które ma zamiar kupić składa się bardzo dużo części składowych. Zależne jest to między innymi...